UPM Plywood aloittaa neuvottelut liiketoimintakohtaisesta työehtosopimuksesta

UPM Plywood aloittaa neuvottelut työntekijöiden työehtosopimuksesta toukokuun alussa. Nykyinen työehtosopimus on voimassa 31.12.2021 asti. Neuvotteluille halutaan antaa riittävästi aikaa, koska neuvotteluasetelma on kaikille osapuolille uusi.

Työnantajaa edustaa neuvotteluissa UPM Plywoodin johto ja työntekijöitä Teollisuusliitto sekä suomalaisten tehtaiden pääluottamusmiehet. Neuvottelut alkavat paikallisesti keskusteluilla tehtaiden luottamushenkilöiden kanssa. Näin varmistetaan paikallisten tarpeiden ja henkilöstön näkökulmien huomiointi. Osapuolet ovat sopineet, että neuvotteluiden tuloksista kerrotaan, kun neuvottelut saadaan päätökseen.