MediaTyö2030 -hankkeelle myönnettiin rahoitusta

MediaTyö2030 – Media-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja jatkuva oppiminen on Medialiiton, Teollisuusliiton, Ammattiliitto Pron ja Suomen Journalistiliiton yhteinen kehittämishanke, jolle on juuri myönnetty 190 000 euron rahoitus.

Media-ala digitalisoituu ja on jatkuvassa murroksessa. Aiemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että media-alan koulutus ei tue riittävästi nykypäivän työelämän muuttuvia vaatimuksia. Alan yrityksillä on kova tarve kehittää henkilöstön osaamista, mutta monelta puuttuvat työkalut konkreettiseen ja pitkäjänteiseen toteutukseen.

MediaTyö2030-hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja, joilla edistetään jatkuvaa oppimista työpaikoilla. Samalla kannustetaan alan yrityksiä siihen, että ne etsivät henkilöstön osaamista ja hyvinvointia parantavia menetelmiä, jotka sopivat toimialalle parhaiten.

Lue koko tiedote.