Teollisuusliitto kampanjoi näkyvästi: Työehtosopimukset ovat myös tulevaisuutta

Teollisuusliiton tänään käynnistyvä valtakunnallinen kampanja ”Tee Elämäsi Soppari” korostaa, että työehtosopimusjärjestelmä ei ole vain historiaa, vaan mitä suurimmassa määrin myös tätä päivää ja osa työntekijöiden tulevaisuutta.

– Järjestelmää kannattaa ja pitää puolustaa, sillä vain yhdessä sopimalla pystymme kehittämään työelämää entistä paremmaksi. Tämä tuottaa lisäarvoa yrityksille ja hyvinvointia sekä työntekijöille että koko Suomelle, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo.

Tee Elämäsi Soppari -kampanja näkyy ja kuuluu tiedotusvälineissä ja työpaikoilla pitkin vuotta. Teollisuusliitto haluaa nostaa kampanjallaan työehtosopimusten merkityksen julkiseen keskusteluun. Kampanjan ydinsanoma on se, että liitto tekee työehtosopimukset jäsentensä parhaaksi kaikilla sopimusaloillaan myös tulevaisuudessa.

– Tes-järjestelmä luo yhteiskuntaan ennustettavuutta ja vakautta. Työelämän parhaita kehittäjiä taas ovat sen parhaat asiantuntijat: yritysten ja työntekijöiden edustajat. Kun Teollisuusliitto neuvottelee jatkossakin sopimukset eri toimialoilleen, se turvaa reilut pelisäännöt kaikille jäsenilleen, Aalto korostaa.

Teollisuusliitto haluaa kertoa Tee Elämäsi Soppari -kampanjallaan työehtosopimusten todella suuresta merkityksestä jokaisen työntekijän elämään. Työnantajien kanssa neuvotellut sopimukset takaavat paremmat työehdot, toimeentulon ja turvan verrattuna siihen, että niitä ei tehtäisi.

Monet nyt jopa itsestään selviltä kuulostavat asiat ja edut on kirjattu nimenomaan työehtosopimuksiin, ei lakeihin, jotka tuovat vain minimiturvan. Tällaisia ovat esimerkiksi vähimmäispalkka, lomarahat, matkatyön kulukorvaukset ja päivärahat.

Työehtosopimuksista luopuminen vaikuttaisi siis suoraan toimeentulon ja työelämän lisäksi myös elämään ja arkeen työn ulkopuolella. Sopimusten merkityksestä saadaan kampanjassa monia konkreettisia esimerkkejä, kun liiton jäsenet kertovat niistä omilla nimillään.

Lisätietoja:

Riku Aalto, puh. 0400 711 072