Kuulumisia iAE:n edustajakokouksesta

Teollisuuden ammattiliittojen Eurooppa federaation (industriAll European Trade Union, iAE) edustajakokous pidettiin online kokouksena 1.–2.6.2021.

Teollisuusliiton kokousedustajina toimivat Riku Aalto, Turja Lehtonen, Ulla Hopponen, Tarja Loppi ja Jari Hakkarainen (muita suomalaisia jäsenjärjestöjä ovat Paperiliitto, Sähköliitto, Ammattiliitto Pro, Insinööriliitto ja Tekniikan Akateemiset).

Kokouksen keskeisiä päätöksiä olivat henkilövalinnat toimikaudelle 2021–2025 sekä strategisesta toimintaohjelmasta ja sääntömuutoksista päättäminen.

Henkilövalinnat olivat ehkä helpoin tehtävä edustajakokoukselle, koska kaikki vaaleilla valittavat henkilöt valittiin jatkamaan tehtävissään, muita ehdokkaita ei ollut asetettu. Puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Michael Vassiliadis Saksan kemian liitosta, pääsihteeriksi jatkokaudelle Luc Triangle Belgian flaaminkielisestä kristillisestä liitosta ja apulaispääsihteereiksi jatkokaudelle Belgian ranskakielisen sosialistiliiton taustan omaava Isabel Barthes sekä Brittien Unite liiton taustan omaava Judith Kirton-Darling. Jokaista ehdokasta äänestettiin erikseen ja jokaisen ehdokkaan saama äänimäärä oli yli 99 %.

Riku Aalto käytti edustajakokouksessa puheenvuoron, jossa hän painotti järjestämistyön ja korkean järjestäytymisasteen merkitystä, jos ja kun tavoitteena on olla uskottava neuvottelukumppani työnantajille Euroopan eri maissa, sekä sopimusosapuolten autonomia suhteessa poliittisten päättäjien toimiin työmarkkinakysymyksissä, ay-liike työskentelee pitkäjänteisesti jäsentensä edunvalvojana, kun taas poliitikot tarkastelevat ympäristöään usein vaalikauden periodi näköpiirisissään.

Strateginen toimintaohjelma keskittyi 6 eri teeman ympärille;

  1. Vahva ääni työntekijöille tarvitsee vahvoja ammattiliittoja työssä (Building Trade Union Power -teema)
  2. Vahva ääni työntekijöille hyvien työpaikkojen luomiseksi vahvalla ja kestävällä eurooppalaisella teollisuudella (Industry Policy -teema)
  3. Vahva ääni työntekijöille osallistavista, terveellisistä ja turvallisista työpaikoista (Company Policy ja Occupational Health -teema)
  4. Vahva ääni työntekijöille oikeudenmukaisen palkan ja vakaan ostovoiman puolesta (Collective Bargaining -teema)
  5. Työntekijöiden vahva ääni tarvitsee sosiaalisen ja demokraattisen Euroopan, joka perustuu kriisissä olevien ja toipuvien kansojen yhteisvastuuseen (Covid Recovery -teema)
  6. Toteutus ja arviointi (Implementation and Evaluation teema) – tärkeä kohta, jonka mukaan iAE:n sihteeristö on alkanut lisäämään ”jalkautusta” koskevan osion poliittisiin päätösasiakirjoihin!

Edustajakokous jonka alun perin piti olla 2020 Kreikan Thessalonikissa, siirrettiin Koronan vuoksi vuodella eteenpäin, jotta se olisi kyetty pitämään niin sanottuna live kokouksena, johon kaikki voisivat osallistua fyysisesti. Nyt se jouduttiin kuitenkin pitämään niin sanottuna online kokouksena verkossa. Tämän johdosta kokouksessa myös päätettiin, että tulevan edustajakokouskauden puolessa välissä vuonna 2023, pidetään ylimääräinen konferenssi, jossa tarkastellaan toimintaohjelman sisältöä vielä edustajakokouskauden loppuosalle uudestaan. Kaikkiaan voi todeta, että kokous sujui yllättävän jouhevasti huolimatta siitä, että se toteutettiin verkossa.