Teollisuusliiton ammattiosastot eivät tee yrityskohtaisia työehtosopimuksia

Teollisuusliiton valtuusto on hyväksynyt liiton ammattiosastojen sääntöihin muutoksen, joka estää ammattiosastoja tekemästä jäseniä koskevia yrityskohtaisia työehtosopimuksia. Ammattiosastot ja luottamusmiehet voivat kuitenkin jatkossakin tehdä Teollisuusliiton solmimien työehtosopimusten mukaisia paikallisia sopimuksia.

Sääntömuutos liittyy kahden työnantajaliiton, Metsäteollisuuden ja Teknologiateollisuuden päätöksiin irtautua valtakunnallisista työehtosopimuksista. Teollisuusliitto on työnantajajärjestöjen ilmoitusten jälkeen korostanut johdonmukaisesti sitä, että nimenomaan liitto tekee jatkossakin jäseniään koskevat työehtosopimukset.

Valtuuston päätöksessä korostetaan sitä, että tämä on ollut sääntöjen henki jo aikaisemminkin. Tehty päätös vain korostaa tätä.

– Nyt on pidettävä pää kylmänä. Vain kunnolliset ja sitovat sopimukset takaavat sen, että työntekijöiden asiat tulevat kunnolla hoidetuksi. Metsäpuolelta olemme kuulleet jo todella hurjia näkemyksiä työnantajilta, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoi.

Hän ihmetteli myös Teknologiateollisuus ry:n halua esiintyä koko teollisuuden äänitorvena ja esitaistelijana, vaikka järjestö ei tulevaisuudessa enää edes ole osapuoli neuvotteluissa. Sen asemaa voi verrata pikemminkin esimerkiksi Suomen Yrittäjiin.

Varapuheenjohtaja Turja Lehtonen muistutti, että suomalainen teollisuus on mittareiden mukaan hyvinkin kilpailukykyistä. Lehtosen mukaan työnantajien kannattaisi olla huolissaan teollisuuden heikosta kiinnostavuudesta ja jopa työvoimapulasta, joka johtuu myös työnantajien sekavasta ja hämmentävästä työmarkkinatoiminnasta.

Lisätietoja:

Riku Aalto, puh. 0400 711 072
Turja Lehtonen, puh. 0400 535 616