Teollisuusliiton kevään 2021 toimialakatsaus julkaistu

Tänään julkaistu toimialakatsaus sisältää ”kuumia perunoita” eli pääluottamusmiehille lähetetyn suhdannekyselyn tuloksia paikallisesta sopimisesta ja tes-asioista. Perinteiseen tapaan myös tiedusteltiin työpaikkayrityksen talouden, työllisyyden ja tuotannon kehityksen suuntaa edellisten ja tulevien kolmen kuukauden aikana. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1 013 pääluottamusmiestä. Vastausprosentti oli hyvä (44,9 %).

Tutkimusyksikkö myös esittelee toimialakatsauksessa metalli-, puutuote- ja kemianteollisuuden ennusteensa. Ihka uutta katsauksessa ovat toimialakohtaiset ennusteet, jotka löytyvät kunkin toimialan kohdalta erillisestä taulukosta. Lisäksi ennusteet on koottu päätoimialoittain taulukoiksi, jotka löytyvät katsauksen liitteistä.

Jäsenten lomautukset vähentyneet

Työllisyystilanne ei näytä yhtä harmaalta kuin vuosi sitten, mutta epävarmuus leimaa edelleenkin työ­markkinoita. Työtekijöiden kannalta ikäviä uutisia ovat olleet lomautukset ja irtisanomiset. Tutkimus­yksikkö on yhdessä Teollisuuden työttömyyskassan kanssa tehnyt kuukausiseurantaa keväästä 2020 alkaen. Tutkimusyksikön laatima toukokuun tilannekuva (17.5.2021) osoittaa, että liiton jäsenten työpaikoilla käydään melko laajasti yt-neuvotteluja. Lisäksi vaikeasti työllistyvien määrä näyttää kasvavan.

Kuukausittaiset tilannekuvat osoittavat, että vuo­den 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana lomautukset ovat koskeneet enimmillään 7 100 teollisuusliittolaista. Tilanne on kevään aikana parantunut: toukokuussa lomautettuja oli 6 140. Koko korona-ajan ovat lomautukset koskeneet eri­tyisesti metallialojen jäseniä, joita toukokuussa oli lomautettuna 4 360. Toiseksi eniten on lomautet­tuja ollut puuteollisuudessa, toukokuussa luku oli 1 080 jäsentä. Irtisanottavien liiton jäseniä oli toukokuussa 1 160 henkeä.

On muistettava, että osa liiton jäsenistä on lomau­tettu kokoaikaisesti, loput lomautetuista tekevät lyhennettyä työviikkoa tai työpäivää. Irtisanomisista osa liittyy muihin kuin koronaepidemiasta johtuviin syihin.

Työmarkkinat jumittavat

Suomessa koronakriisin vaikutukset näkyvät selvästi työllisyyden kehityksessä. Tavoit­teena ollut 75 prosentin työllisyysaste (eli työllisten osuus työikäisistä) näyttää pakenevan yhä.

Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen (4.5.2021) mukaan 15–64-vuotiaiden työllisyysaste oli maaliskuussa* 70,7 prosenttia. Taso on hieman parempi (+0,5 pro­senttiyksikköä) kuin vuotta aiemmin. Tämä selittyy väestömäärän laskulla (vuosimuutos lähes -6 000) sekä sillä, että työllisiä on nyt 22 000 enemmän. Vaikka työllisyysaste on hieman noussut, on työttö­mien määrä vuodessa kasvanut 12,2 prosentilla.

Työ-ja elinkeinoministeriön (TEM) mukaan työttö­mien työnhakijoiden määrä jonkin verran lisääntyi (+7,3 %) vuodessa, kun maaliskuun 2021 määrää verrataan edellisen vuoden maaliskuuhun. Työttö­miksi työnhakijoiksi TEM laskee vain kokoaikaisesti lomautetut, ei osa-aikaisesti lomautettuja. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut TEM:n mukaan. Maaliskuussa 2021 on yli vuoden työttömänä olleita huomattavasti enemmän kuin vuotta aiemmin (vuosimuutos +60,3 %).

*= Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen uudistustöistä johtuen maaliskuuta tuoreempia lukuja ei ollut vielä toukokuun lopulla saatavana.

Tutustu päivitettyyn toimialakatsaukseen tarkemmin tästä.