Pohjoismaiden teollisuustyöntekijät: Suomessa nähty vastuutonta työmarkkinakäyttäytymistä

Pohjoismaiden teollisuustyöntekijöiden yhteenliittymä Nordic IN pitää vastuuttomina suomalaisten työnantajien toimia tes-toiminnan hajauttamisessa ja jopa lakkauttamisessa. Metsäteollisuuden ja teknologiateollisuuden työnantajien toimet Suomessa ovat omiaan horjuttamaan luottamusta ja vaarantavat toimivat työmarkkinat, Nordic IN toteaa.

Pohjoismaat ovat järjestön mukaan monella mittarilla mitattuna menestystarinoita. Yksi tällainen tekijä on työmarkkinoiden vakaus, joka perustuu korkeaan järjestäytymisasteeseen ja työehdoista sopimiseen. Neuvottelemalla on saatu aikaan ratkaisuja, joilla on torjuttu taloudellisia kriisejä.

– Pohjoismainen yhteistyömallimme työnantajien, ammattiliittojen ja hallitusten välillä on osaltaan edistänyt maittemme hyvää kehitystä. Kuilut ovat kuitenkin lisääntymässä ja työmarkkinajärjestelmän kunnioittaminen ja tasapaino ovat vaarassa, Nordin IN sanoo Kööpenhaminassa keskiviikkona päättyneen Pohjoismaisen Foorumin kannanotossa.

Järjestö muistuttaa Maailmanpankin, OECD:n ja EU-komission puheenjohtajan lausunnoista, joissa viitataan korkean ammatillisen järjestäytymisen ja vahvan ammattiyhdistysliikkeen merkitykseen poliittisen vakauden ja hyvä taloudellisen kehityksen takeina.

Kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen Global Rights Index 2021 kuitenkin osoittaa, että pandemia on lisännyt hyökkäyksiä työntekijöiden oikeuksia vastaan.

Nordic IN korostaa myös ammattiliittojen merkitystä suotuisan ja oikeudenmukaisen vihreän siirtymän onnistumisesta.

Lisätietoja:

Nordic IN:nin hallituksen jäsen Riku Aalto, puh. 0400 711 072