Turja Lehtonen: Talouskasvulla on vaikutusta työehtosopimusneuvotteluihin

Teollisuusliiton valtuusto kokoontuu jatkamaan 21.6. keskeytettyä kevätkokoustaan tänään torstaina ja huomenna perjantaina Vantaalla. Liiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen otti avauspuheenvuorossaan kantaa muun muassa Suomen selviämiseen koronakriisistä.

Lehtosen mukaan Suomi ja koko muukin maailma on pyristelemässä eroon koronaviruksesta, vaikka samalla viruksen neljäs aalto variantteineen on iskenyt voimakkaasti myös Suomessa. Vaikka julkisuudessa käydäänkin hänen mukaansa kovaa keskustelua valtiovallan vastuusta ja koronakriisin hoitamisesta, peräänkuulutti Lehtonen myös kansalaisten omaa vastuuta taudin taittamiseksi.

– Pidän koronarokotteen ottamista kansalaisvelvollisuutena, samoin pidän koronapassia kannatettavana asiana. Edelleen meiltä kaikilta vaaditaan jaksamista ja yhteen hiileen puhaltamista ja paluu arkeen olisi nopeampi.

Suomen talous on selvinnyt hyvin koronakriisistä

Lehtonen kertoi puheessaan myönteisistä arvioista, joiden mukaan Suomen talous on selvinnyt hyvin koronakriisistä ja se saavuttaa tänä ja ensi vuonna noin kolmen prosentin kasvun. Hänen mukaansa yhtenä merkittävimmistä kasvuun vaikuttavista tekijöistä voidaan pitää työmarkkinoiden palautumista kriisistä. Samalla ripeä globaali talouskasvu auttaa Suomen vientiä.

– Talouskasvulla on luonnollisesti vaikutusta myös työehtosopimusneuvotteluihin ja niiden luonteeseen. Tässä yhteydessä haluan tuoda huoleni siitä, että ja moni työnantaja viestittää pulaa osaavasta työvoimasta, Lehtonen totesi.

Varapuheenjohtajan mukaan erityistä huomiota tulisi kiinnittää nuoriin, joilla näyttää olevan haasteita oppimisen kanssa, jonka vuoksi heitä myös syrjäytyy yhä enemmän työelämästä ja yhteiskunnasta.

– Jokainen syrjäytynyt nuori on liikaa.

Sopimuskierroksesta on tulossa haastava

Teollisuusliitto valmistautuu kovaa vauhtia sopimuskierrokseen. Lehtonen totesi puheessaan, että kierroksesta on tulossa paitsi hyvin erilainen kuin aiemmat myös varsin haastava.

– Koskaan sopimuksen tekeminen ei ole ollut helppoa, mutta nyt on vaikeusastetta nostettu aivan uudelle asteelle työnantajien taholta. Haluan myönteisenä ilmiönä todeta, että työpaikoilla on tilanne ymmärretty laajasti ja työehtosopimusten merkitys on iskostunut palkansaajille kiitettävästi.

Lehtonen uskoo, että alkava syksy tulee monella alalla ja työpaikalla näyttämään jälleen kerran joukkovoiman merkityksen ja tarpeen. Metsäteollisuuden ilmoitus irtaantua työehtosopimustoiminnasta oli alkusoittoa ja perässä seurasi Teknologiateollisuus, joka ilmoitti ajavansa jatkossa kaksilla rattailla.

– Vieläkään ei ole tarkkaa kuvaa siitä, kuinka suuri osa Teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä aikoo siirtyä uuteen Teknologiateollisuuden työnantajaliittoon ja moniko haluaa yrityskohtaisia työehtosopimuksia. Me liittona olemme luonnollisesti valmiita neuvotteluihin, nähtäväksi jää työnantajien todellinen halu ja tahtotila neuvotella ja solmia sopimuksia, puhumattakaan niiden sisällöstä.

Yhteiskunnallinen keskustelu on ala-arvoista

Lehtonen kantoi puheessaan huolta yhteiskunnallisen keskustelun laadusta. Hänen mukaansa se on monelta osin suorastaan ala-arvoista ja perustuu lähinnä toisten väheksymiseen ja mollaamiseen.

– Keskustelusta puuttuu usein niin analyysit kuin korjaus- tai parannusehdotukset. Politiikasta on tullut erittäin nopeavauhtista ja kärsimätöntä. Tämä ilmiö näkyy niin kuntatasolla kuin valtakunnan politiikassakin.

Politiikan rikkonaisuus näkyy Lehtosen mukaan hyvin ikävällä tavalla myös siinä, että kansalaisten kiinnostus yhteisiin asioihin on laskenut ja tämä näkyy muun muassa alhaisena äänestysaktiivisuutena vaaleissa.

– Viime kuntavaalien suurin häviäjä olikin demokratia. En tässä yhteydessä edes halua veikata, mikä on tulevien maakuntavaalien äänestysaktiivisuus.

Lehtonen totesi, että toisten mielipiteiden kunnioittamisen ja muiden huomioonottamisen luulisi kuuluvan jo hyvään kasvatukseenkin, mutta näin ei valitettavasti ole. Toisten mielipiteiden kunnioittaminen kuuluu myös sopimustoimintaan.

– Me olemme aina olleet valmiita kuuntelemaan sopimuskumppanien mielipiteitä ja tavoitteita. Vastaavasti olemme aina tuoneet omat kantamme esiin ja puolustaneet niitä, kunnes sopu on syntynyt. Toivon hartaasti, että nyt alkava sopimuskierros pitäisi myös näitä jo suomalaiseen työmarkkinajärjestelmään ikään kuin sisäänrakennettuja elementtejä sisällään.

Lehtonen huomautti, että Elinkeinoelämän keskusliitto EK on jatkanut työmarkkinoiden kommentointia ja vaatimuksia muun muassa palkkakoordinaatiolle sekä verotukselle.

– Tämä kuulostaa vahvasti kaipuulta neuvottelupöytiin ja työmarkkinatoimintaan. Olisiko EK:n aika muuttaa jälleen kerrasta sääntöjänsä ja lopettaa ladun varresta huutaminen, hän ehdotti puheensa lopuksi.