Valtuustosta kohti tes-neuvotteluja

Teollisuusliiton kevätvaltuuston toinen osa järjestettiin 12.–13. elokuuta Vantaalla. Kokouksen pääasiat olivat työehtosopimustavoitteet neuvottelukierrokselle ja liiton strategia.

Ammattiosastoilta pyydettiin aikaisemmin esitykset tulevan neuvottelukierroksen sopimustavoitteiksi ja työehtosopimustoiminnan kehittämiseksi. Niitä tuli yhteensä 1 059. Siltä pohjalta on muotoiltu Teollisuusliiton 35 sopimusalan yhteiset neuvottelutavoitteet. Ne ovat:

  1. ostovoimaa tukeva, reaalipalkkoja korottava solidaarinen palkkaratkaisu,
  2. keskeisten työehtojen turvaaminen kaikilla sopimusaloilla,
  3. työehtosopimusten sosiaalisten määräysten parantaminen,
  4. henkilöstön edustajien aseman ja oikeuksien vahvistaminen,
  5. vuokratyön, ulkopuolisen työvoiman käytön, kausi- ja matkatyön sopimusmääräysten kehittäminen,
  6. työssäoppimisen, perehdyttämisen ja työnopastuksen kehittäminen sekä
  7. paikallisen sopimisen hallinta ja osaamisen lisääminen.

Yhteisten tavoitteiden lisäksi tulevat sopimuskohtaiset tavoitteet. Niiden määrittelemisessä neuvotteluprosessissa mukana olevilla sopimussektoreiden johtokunnilla ja sopimusalojen neuvottelukunnilla on keskeinen rooli.

Valtuusto arvioi tavoiteasetannan perustelluksi, ja korosti neuvottelukierroksella onnistumisen tärkeyttä jäsenten tarpeita palvelevien uusien työehtosopimusten saavuttamiseksi sekä työmarkkinatoiminnan tulevaisuuden rakentamiseksi.

Päivitys strategiaan

Teollisuusliiton strategia on päivitetty. Toiminnan perustana olevat arvot ovat jäsenlähtöisyys, solidaarisuus, tasa-arvo ja heikompien puolustaminen. Toimintaa ohjaavia lähtökohtia ovat yhteisvoima, sopiminen ja neuvokkuus. Välineet ovat järjestöllinen vahvuus, yhteiskuntavaikuttaminen, työmarkkinatoiminta, jolla rakennetaan oikeudenmukaista ja hyvää työelämää sekä vakavaraisuuteen ja osaamiseen perustuva aktiivisuus ja yhteistyökykyisyys.

Edellä olevien asioiden toteutumista mitataan. Mittarit ovat otsikkotasolla aktiivisuus ja aloitteellisuus, edunvalvonta-asioiden sujuvuus, jäsenmäärä ja järjestäytymisaste, jäsenten aktiivisuus ja osallistuminen, luottamushenkilöverkoston kattavuus, sopimisen onnistuminen, kyky työtaistelu- ja painostustoimiin, osaamisen parantaminen ja työelämän laatuun vaikuttaminen.

Edellä luetelluilla osa-alueilla tavoitteena on mahdollisimman korkea onnistuminen kuten esimerkiksi korkea järjestäytymisaste, aktiiviset ja koulutetut luottamushenkilöt sekä jäsenasioiden nopea yhtenäinen ja ajanmukainen hoitaminen. Liiton toiminnassa tavoitteena on yhdistää strategia aikaisempaa paremmin päivittäisen työn tekemisen kanssa.

Strategian mukainen jäsenlupaus on tuottaa vakautta ja mahdollisuuksia jäsenille.