Teollisuuden vihreä uudistuminen edellyttää oikeudenmukaista siirtymää

Teollisuusliitto on mukana tukemassa teollisuuden ammattiliittojen eurooppalaisen federaation, industriAll Europen (iAE) vaatimusta oikeudenmukaisesta siirtymästä, edellytyksenä EU:n vihreän kehityksen ohjelman – Green Dealin – toteuttamiselle.

IndustriAll Europe toteuttaa yhdessä jäsenliittojensa kanssa 25.10.–10.11. kampanjan, jossa halutaan tuoda esiin oikeudenmukaisen siirtymän teemaa komissiolle, parlamentille ja jäsenvaltioille.

Eurooppalaiset teollisuuden ammattiliitot tukevat vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita ja siihen liittyvää nopeutettua päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. Eurooppalaisen ammattiyhdistysliikkeen viesti päättäjille niin unionin pääkaupunkeihin kuin Brysseliinkin on selvä: teollisuuden rakennemuutos vaikuttaa eniten työntekijöihin, joten työntekijöille on turvattava edellytykset pärjätä murroksen mukana.

Eurooppalaiset teollisuuden työntekijät vaativat, että Green Dealin toteuttaminen edellyttää:

  • Oikeudenmukaista siirtymää, jossa on huomioitava ilmastotavoitteiden sosiaaliset vaikutukset. EU:n tulee varata riittävät resurssit ilmastotavoitteiden toteuttamisen aiheuttamien, taloudellista epäoikeudenmukaisuutta luovien vaikutusten eliminoimiseksi.
  • Työntekijöiden äänen pitää kuulua päätöksenteossa ja sen valmistelussa. Teollisuuden ammattiliitot vaativat laillisten reunaehtojen luomista, joilla taataan ay-liikkeen vaikutusmahdollisuudet ennakoivasti yrityksissä ja eri toimialoilla, ilmastotavoitteiden aiheuttamiin muutoksiin ja niiden ennakointiin
  • Ammattiliitot edellyttävät koordinaation kehittämistä Green Dealin ja EU:n teollisuuspoliittisten tavoitteiden välillä.
  • Teollisuuden ammattiliitot vaativat, että EU:n ilmastotavoitteita ei vesitetä kauppakumppaneiden toimesta. EU:n on pidettävä huoli, ettei sisämarkkinoille voida dumpata hiilivuodolla tuotettuja tuotteita EU:n kauppakumppaneiden toimesta.

Teollisuusliiton mukaan on äärimmäisen tärkeää, että EU tasolla ja kansallisesti luodaan edellytykset asianmukaisille kompensaatioille, joilla kyetään turvaamaan niin sanottu pehmeä siirtymä EU:n ilmastopäätöksille, kyetäksemme hallinnoimaan siirtymää ilmastoneutraalisuuteen oikeudenmukaisella tavalla. Ilmastoneutraalius tulee vaikuttamaan arvioiden mukaan suoraan noin 25 miljoonaan teollisuustyöntekijään. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että oikeudenmukainen siirtymä toteutetaan tavalla, joka mahdollistaa samaan aikaan vastuullisen ilmastopolitiikan ja turvaa eurooppalaisen teollisuuden tulevaisuuden.

Lue kampanjasta tarkemmin tästä linkistä (englanniksi)