Selvitys: Verrokkimaissa työntekijäpuolen asemaa turvataan paikallisessa sopimisessa Suomea laajemmin ja vahvemmin

Teollisuusliiton, Paperiliiton, YTN sekä Ammattiliitto Pron työelämäkonsultti Jyrki Rainalta tilaama selvitys osoittaa Suomen verrokkimaiden turvaavan työntekijäpuolen asemaa paikallisessa sopimisessa Suomea laajemmin ja vahvemmin. Selvityksessä vertailtiin neljän EU-maan – Ruotsin, Tanskan, Saksan ja Hollannin – metalli- ja paperiteollisuuden henkilöstön edustajien asemaa sekä paikallista sopimista.

– Henkilöstön asemaa on verrokkimaissa turvattu laajasti esimerkiksi myötämääräämisoikeuden, tulkintaetuoikeuden, tiedonsaannin ja hallintoedustuksen kautta. Henkilöstön asema on näistä johtuen vahva, ja houkutus sopia asioista paikallisesti siksi suurempi.

– Suomesta puuttuu verrokkimaissa käytössä olevaa lainsäädäntöä ja rakenteita. Täällä keskustelua paikallisen sopimisen edistämisestä käydäänkin lähinnä yritysten taloudellinen etu edellä, selvityksen tehnyt Jyrki Raina toteaa.

Vaikka paikallinen sopiminen on laajentunut selvityksen kohteena olevissa maissa, se on tapahtunut toimialakohtaisten työehtosopimusten puitteissa. Työntekijä- ja työnantajaliitot ovat säilyttäneet merkittävän aseman niin sopijaosapuolina kuin asiantuntijoina ja järjestelmän toimivuuden valvojina.

– Suomessa teknologiateollisuuden ja metsäteollisuuden työnantajat kulkevat päinvastaiseen suuntaan. Tätä muutosta ei voida perustella ainakaan viittaamalla Suomen keskeisiin kilpailijamaihin, sillä niissä kyseisten toimialojen työehtosopimukset ovat toimialakohtaisia, aivan kuten Suomessa tähän sopimuskierrokseen asti, Raina sanoo.

Paperiliiton puheenjohtajan Petri Vanhalan mukaan selvityksen johtopäätökset ovat selkeät.

– Paikallinen sopiminen edistyy parhaiten silloin, kun henkilöstön edustajien asema on vahva. Suomessa olisi syytä kirjata luottamusmiehen asema suoraan lakiin. Kaikki vastaavat luottamusta lisäävät rakenteet lisäävät samalla paikallisen sopimisen menestymisen mahdollisuuksia, Petri Vanhala toteaa.

Jyrki Rainan tekemä selvitys julkistettiin tänään 7.10. kansainvälisenä Kunnon työn päivänä. Selvitys on tehty asiantuntijahaastatteluiden sekä lakien, työehtosopimusten ja muiden kirjallisten lähteiden avulla.

Tutustu Henkilöstön edustajien asema paikallisessa sopimisessa -selvitykseen tarkemmin tästä linkistä

Lisätietoja:

Jyrki Raina
Työelämäkonsultti, OTK
0400 490 216

Petri Vanhala
Paperiliiton puheenjohtaja
0400 759 872

Timo Nevaranta
Teollisuusliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö
050 574 1430