Teollisuusliiton hallitus: Teknologiateollisuuden neuvottelut voidaan aloittaa

Teollisuusliiton hallitus on tänään tehnyt päätöksen työehtosopimusneuvotteluiden aloittamisesta Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa. Teollisuusliiton asettamat ehdot neuvotteluiden aloittamiselle ovat nyt täyttyneet. Teollisuusliitto on saanut tiedon yrityksistä, jotka ovat liittyneet työnantajayhdistyksen jäseniksi. Työnantajayhdistyksen jäsenkunnan edustavuus varmistaa vahvan yleissitovuuden syntymisen teknologiateollisuuden työntekijöiden sopimukseen.

Muutokset työmarkkinoilla ovat jäämässä pieniksi, kun teknologiasektorin työnantajat ovat yrityskohtaisen sopimisen sijaan laajassa rintamassa valinneet yleissitovuuden teollisuuden neuvotteluiden lähtökohdaksi. Yksikään yritys ei ole myöskään esittänyt pyyntöä neuvotella yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta. Näyttää selkeästi siltä, että työnantajan tahto on neuvotella yhdestä, koko alaa koskevasta sopimuksesta.

Mikäli tulevien neuvotteluiden pohjalta saavutetaan neuvottelutulos, Teollisuusliitto tarkastelee tässä yhteydessä vielä kertaalleen sopimuksen kattavuutta ennen kuin varsinainen neuvottelutulos mahdollisesti hyväksytään. Teollisuusliitto lähtee neuvottelemaan vahvasta yleissitovuudesta, ja oletamme, että tilanne ei muutu neuvotteluiden aikana.

Lue puheenjohtaja Riku Aallon tuore blogi Teollisuusliiton hallituksen päätöksestä ja neuvottelutilanteesta Tekijä-lehdestä tästä linkistä.

Lisätietoja

Riku Aalto, 0400 711 072