Teollisuusliiton laaja luottamusmieskysely osoittaa teollisuuden yritysten jääneen osin passiivisiksi työvoimapulan edessä

Teollisuusliiton laaja luottamusmieskysely osoittaa, että teollisuuden yrityksissä on jätetty hyödyntämättä ne keinot, joilla yritykset voisivat itse pyrkiä ratkaisemaan työvoimapulaa. Luottamusmiehille tehdyn kyselytutkimuksen perusteella ylivoimaisesti suurin osa teollisuuden työnantajista ei ole ottanut käyttöön osaamisen kehittämisen ja palkkauksen keinoja työvoimapulan ratkaisemiseksi. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto peräänkuuluttaa elinkeinoelämältä ja teollisuudelta ryhtiliikettä tilanteen korjaamiseksi.

– Kaikista nopeimmat keinot akuutin työvoimapulan helpottamiseksi ovat julkisen vallan sijaan elinkeinoelämän omissa käsissä, mutta jostain syystä näitä keinoja ei haluta käyttää. Teollisuudessa ei näytä olevan minkäänlaista palkkakilpailua osaavan työvoiman saannin varmistamiseksi. Yritykset eivät ole myöskään järjestäneet koulutuksia tai pyrkineet muuten vahvistamaan työvoiman osaamista. Ottaen huomioon työvoimapulan yleisyys teollisuuden yrityksissä, kyselytutkimuksen tulokset ovat tyrmistyttäviä, Riku Aalto toteaa.

Kyselytutkimuksesta selviää, että vain hyvin pieni osa teollisuuden työpaikoista on nostanut työntekijöiden palkkoja rekrytointien edistämiseksi. Myös henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä rekrytointien nopeuttamiseksi on otettu käyttöön harvoin. Henkilöstön palkitsemisjärjestelmien avulla olisi mahdollista valjastaa yritysten omat työntekijät rekrytoijiksi, jolloin he hyödyntäisivät omia verkostojaan. Yritysten kannalta rekrytointipalkkiot olisivat kustannustehokas ratkaisu osaavan työvoiman löytämiseksi.

– Ehdotan akuutin työvoimapulan helpottamiseksi vähintään tuhannen euron rekrytointipalkkion käyttöönottamista kaikille teollisuuden työnantajille työntekijätason tehtävien rekrytointeja varten. Näin tähän maahan saadaan kertaheitolla teollisuuteen yli satatuhatta uutta rekrytoijaa lisää työvoimapulan ajaksi. Toivon, että tämä ehdotus saa vastakaikua myös Teknologiateollisuus ry:ltä.

– Työllisyyden vahvistamisen näkökulmasta olisi perusteltua, että yritykset ottaisivat laajemmin käyttöönsä osaamisen kehittämisen ja palkkauksen keinoja. Niiden avulla työvoimapulaa voitaisiin ehkäistä ja ratkaista yrityskohtaisesti työntekijöitä kannustavalla tavalla, Riku Aalto sanoo.

Teollisuusliitto toteutti 1.–12.10.2021 pääluottamusmiehilleen sähköisen kyselyn, joka koski yritysten palkkaukseen ja osaamiseen liittyviä toimenpiteitä työvoimapulan helpottamiseksi.

Kyselyyn vastasi yhteensä 1 057 pääluottamusmiestä, jotka työskentelevät erikokoisilla työpaikoilla eri puolella maata. Heidän työpaikkansa ovat enimmäkseen metalli-, puutuote- ja kemianteollisuudessa ja vastauksia on saatu myös muilta Teollisuusliiton jäsenten aloilta, kuten kaivoksilta, pesuloista ja auto- ja rengasaloilta.

Kyselyn tuloksista ja talouden ja työllisyyden suhdanteista kerrotaan laajemmin Teollisuusliiton tutkimusyksikön toimialakatsauksessa. Se julkistetaan myöhemmin syksyllä 2021.

Kyselyn tulokset löydät tästä linkistä

Lisätietoja

Riku Aalto
Teollisuusliiton puheenjohtaja
0400 711 072