Teollisuusliiton syysvaltuusto koolla Helsingissä 25.–26.11.

Teollisuusliiton valtuusto kokoontuu syyskokoukseensa Helsinkiin 25.–26.11.

Valtuusto vahvistaa kokouksessaan sääntömääräisinä asioina liiton hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022. Valtuusto myös päättää liiton ensi vuoden jäsenmaksun suuruudesta, hallituksen jäsenten ja asiantuntijoiden palkkioista ja päivärahoista sekä hallituksen ja ammattiosastojen esittämistä asioista.

Lisäksi valtuusto hyväksyy vuoden 2023 liittokokousedustajien vaalin äänestys- ja vaalijärjestyksen.

Kerromme kokouksen päätöksistä Teollisuusliiton verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavilla sekä Tekijä-lehden verkkosivuilla kokouksen aikana ja sen jälkeen.