Työvoimapula on totista totta teollisuusliittolaisten työpaikoilla

Tämä selviää Teollisuusliiton tuoreesta toimialakatsauksesta (syksy 2021). Lähes puolet (42 %) liiton suhdannekyselyyn vastanneista pääluottamusmiehistä kertoo näin. Erityisesti puu- ja metalliteollisuuden työpaikoille on ollut tarvetta rekrytoida uusia työntekijöitä. Lisäksi joka viides (20 %) pääluottamusmiehistä arvioi, että tarve rekrytoida syntyy joko lähiaikoina tai vuoden sisällä.

Työpaikkojen tarpeet ja rekrytoitavien taidot vaihtelevat. Kolmasosa (35 %) työpaikoista etsii ammattitaitoisia työntekijöitä ja viidesosa (21 %) työntekijöitä suorittaviin työtehtäviin. Ammattitaitoisista työntekijöistä on pula yrityskoosta riippumatta. Prosentit eivät kerro kuitenkaan kaikkea: vaikka erityisosaajille on tarvetta vain harvalla (5 %) työpaikalla, niistä moni on kaikkein suurimpia, yli 500 henkeä työllistäviä yrityksiä.

Alakohtaiset erot ovat nähtävissä. Metalliteollisuudessa rekrytointitarve kohdistuu erityisesti ammattitaitoisiin työntekijöihin (39 %). Puuteollisuudessa on suurin tarve sekä ammattilaisista (39 %) että suorittavan työn tekijöistä (34 %). Erityisosaajille puolestaan on tarvetta eniten (9 %) auto- ja rengasalalla.

Yritysten välillä käydään osaajista kilpailua, joten räätälöidyt ratkaisut voivat ratkaista tilanteen. Kyselyssä tiedusteltiin myös, mitä rekrytointikeinoja on käytetty. Selvisi, että enemmistö työpaikoista (81 %) ei ole ottanut käyttöön henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä. Selvä enemmistö työpaikoista (91 %) ei ole nostanut työntekijöiden palkkoja, jotta heitä ei saataisi houkuteltua toisaalle. Vajaa puolet yrityksistä on panostanut työtekijöidensä osaamiseen ja kouluttanut heitä vaativimpiin tehtäviin.

Lokakuun alussa toteutettuun sähköiseen suhdannekyselyyn saatiin vastauksia 1 057 Teollisuusliiton pääluottamusmieheltä. Vastausprosentti oli ennätyksellisen korkea (54,4 %).

Toimialakatsauksessa piirretään kuva liiton piiriin kuuluvien toimialojen työllisyyden, tuotannon, tuottavuuden, kannattavuuden ja yritysten kilpailukyvyn kehityksestä. Suhdannetilanteen lisäksi tutkimusyksikkö esittelee taloutta, työllisyyttä ja tuotantoa koskevat ennusteensa.

Tuoreen toimialakatsauksen löydät täältä

Lisätietoja: Anu-Hanna Anttila, Timo Eklund, Mika Kärkkäinen, Rolle Alho ja Markus Raninen