Turvetuotantoalan neuvottelutulos hyväksyttiin – yleiskorotus 3 prosenttia

Sekä Teollisuusliiton hallitus että Koneyrittäjien liiton hallitus ovat hyväksyneet turvetuotantoalalle 4.11. saavutetun neuvottelutuloksen. Neuvottelutuloksen mukainen työehtosopimuskausi on 1.11.2021–31.10.2023.

Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 3 prosentin yleiskorotuksella, jonka lisäksi taulukkopalkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 5,4 prosentilla.

Palkankorotukset 2022

Palkkoja korotetaan 1.4.2022 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,4 prosentilla ja taulukkopalkkoja korotetaan 3 prosentilla.

Palkankorotukset 2023

Palkkoja korotetaan 1.4.2023 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,6 prosentilla ja taulukkopalkkoja korotetaan 2,4 prosentilla.

Poikkeavan työajan lisä

Aiemmasta työehtosopimuksesta poiketen vuorolisät korvataan jatkossa kello 18–06 välisenä aikana maksettavalla poikkeavan työajan lisällä. Poikkeavan työajan lisä on suuruudeltaan 1,25 euroa tunnilta.

Isyys- ja äitiysvapaan palkka

Työntekijälle, jonka työsuhde on jatkunut vähintään kuusi kuukautta ennen isyys- tai äitiysvapaata, maksetaan työsopimuslain 4 luvun 1 §:n tarkoittamalta isyysvapaan ajalta henkilökohtainen aikapalkka enintään kuuden päivän ajanjaksolta.

Työsuojeluvaltuutetun palkkio

Turvetuotantoalan työsuojeluvaaleissa noudatetaan metsäkonealan vaaliohjeita työsuojeluvaltuutettujen vaalin järjestämiseksi ja työsuojelun yhteistoiminnan organisoimiseksi soveltuvin osin. Työsuojeluvaltuutetun palkkio on samansuuruinen kuin luottamusmiehen palkkio työajan ulkopuolella tehtävästä työstä.