Medialiitto ja Teollisuusliitto aloittavat yhteisen hankkeen jakelutyön turvaamiseksi

Medialiitto ja Teollisuusliitto käynnistävät yhteisen kehittämishankkeen jakelutyön turvaamiseksi. Työterveyslaitoksen rahoittamassa hankkeessa selvitetään syitä jakelualaa vaivaavaan vakavaan työvoimapulaan ja etsitään siihen ratkaisuja.

Tavoitteena on jakaa tietoa jakelutyöstä, parantaa jakelun yleistä mielikuvaa ja tätä kautta helpottaa alalle hakeutumista. Hankkeessa selvitetään, mitkä ovat merkittävimmät alalle hakeutumisen esteet ja luodaan selvitysten pohjalta yrityksille toimintasuunnitelma ja työkaluja työvoiman hankintaan ja alan mielikuvan parantamiseen.

”Moniääninen, laadukas media on edellytys toimivalle demokratialle, jossa jokainen voi muodostaa mielipiteensä vapaasti ja oikean tiedon pohjalta. Painettujen lehtien rooli kansalaisten sananvapauden toteuttamisessa on edelleen erittäin tärkeä. Oikeus vastaanottaa luotettavaa tietoa haluamassaan muodossa, painettuna tai digitaalisena, edellyttää toimivia jakelupalveluita ja riittävästi ammattitaitoisia jakajia”, Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg toteaa.

”Sanomalehtien rooli luotettavana tiedonlähteenä on edelleen yhteiskunnassamme vahva ja haluamme olla varmistamassa sanomalehtien olemassaoloa. Painotuotteilla on vahva yhteys Teollisuusliiton jäsenistöön, joihin jakelijat kuuluvat. Olemme mielellämme mukana toiminnassa, joka tähtää sekä jäseniemme, että koko alan tilanteen kehittämiseen parempaan suuntaan”, Teollisuusliiton Erityisalojen sektorin päällikkö Marko Rosqvist kommentoi.

Liittojen hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä jakeluyritysten kanssa. Suunnitelmaan kuuluvat muun muassa sosiaalisen median kampanja, jakelutyöstä kertovat verkkosivut, selvitys työvoimapulan syistä sekä jakeluyritysten työvoimahankintaa tukevien uudenlaisten välineiden ja materiaalien tuottaminen. Hanke käynnistyi joulukuussa 2021 ja päättyy syyskuussa 2022.