Ohje Teollisuusliiton jäsenille Paperiliiton lakon alaisissa työpaikoissa

Paperiliitto on päättänyt järjestää lakon kaikissa UPM:n paperiteollisuuden työehtosopimusta noudattaneissa tehtaissa. Lakko alkaa 1.1.2022 ja päättyy 22.1.2022, ellei sitä ennen saavuteta neuvottelutulosta uudesta työehtosopimuksesta.

Teollisuusliiton jäsenet eivät tee lakonalaista työtä.

Mikäli Teollisuusliiton jäsenen työntekemispaikka on Paperiliiton julistaman lakon piirissä, pitää hänen olla etukäteen yhteydessä toimipaikan paperiliittolaiseen pääluottamusmieheen lakkorajojen selvittämiseksi ja sen varmistamiseksi, että aiotut työt eivät ole lakon alaista työtä.

Mikäli Teollisuusliiton jäsen on menossa lakon alaiseen työpaikkaan työskentelemään esimerkiksi alihankintana tehtäviin huolto- ja kunnossapitotöihin, pitää hänen olla etukäteen yhteydessä oman toimipaikan pääluottamusmieheen lakkorajojen selvittämiseksi ja sen varmistamiseksi, että aiotut työt eivät ole lakon alaista työtä.

Samalla on hyvä tiedostaa se, että jos työntekijän työsopimuksessa ei ole määritelty tarkkaa työntekemispaikkaa, voi työnantaja määrätä työntekijän työskentelemään toisessa ei lakon alaisessa toimipaikassa. Näissäkin tilanteessa Teollisuusliiton jäsenten on tarpeen varmistaa osoitetun toimipaikan paperiliittolaiselta pääluottamusmieheltä, että tehtäväksi annettu ei työ ei ole lakon alaista työtä.