Puunjalostusyhtiö Koskisen ja Teollisuusliitto sopimukseen – myös muita sopimuksia hyväksyttiin

Puunjalostusyhtiö Koskisen Oy:n ja Teollisuusliiton sekä Ammattiliitton Pron väliset työehtosopimusneuvottelut ovat johtaneet sopimuksen syntymiseen. Uusi yrityskohtainen työehtosopimus on neuvoteltu ajalle 1.1.2022 – 31.12.2025.

Työehtosopimus takaa työrauhan ja sama sopimus koskee sekä tuntipalkkaisia työntekijöitä että kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä saha- ja levyliiketoiminnoissa. Sopimuksen piirissä on noin 600 henkilöä.

”Sopimuksessa on mukana sopivalla tavalla uutta ja vanhaa. Työntekijän näkökulmasta sopimus vastaa työehtojen puolesta voimassa olevaa mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusta turvaten samalla ostovoiman myönteisen kehityksen”, sanoo Teollisuusliiton puutuotesektorin johtaja Jyrki Alapartanen.

Sopimukseen sisältyy henkilöstölle uutena elementtinä muuttuva tulospalkkio sekä laajennetut mahdollisuudet palkallisiin perhevapaisiin. Uusi sopimus kannustaa myös koulutukseen palkitsemalla tutkinnoista aikaisempaa kattavammin. Lisäksi sopimus mahdollistaa myös työajan joustavamman toteutuksen ja ulkopuolisen työvoiman käytön.

Koskisen Oy:n työehtosopimuksen lisäksi Teollisuusliitto hyväksyi kaksi muuta yrityskohtaista työehtosopimusta metsäteollisuuteen. Sopimukset tehtiin Kartiopuu Oy:n sekä Kieppi Sawmill Oy:n kanssa. Lisäksi UPM Biocomposites yhtyy jo aiemmin hyväksyttyyn UPM Plywoodin sopimukseen. Työehtojen osalta sopimukset vastaavat voimassa olevaa mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusta ja ne ovat ostovoimaa vahvistavia.

Lisätietoa:

Jyrki Alapartanen, Puutuotesektorin johtaja, Teollisuusliitto
040 587 7563  [email protected]