Työntekijöiden syrjintä maksoi oikeudenkäyntikuluineen metsäyhtiö Keitele Groupille yli 50 000 euroa

Pohjois-Savon käräjäoikeuden 17.12.2021 antaman tuomion mukaan Keitele Groupin tytäryhtiö Keitele Wood Products Oy syrji työtaisteluun osallistuneita työntekijöitä maksamalla näille pienempää tuotantopalkkiota kuin muille työntekijöille. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Keitele Groupin ja sen 22 työntekijän välinen riita liittyi Teollisuusliitto ry:n toimeenpanemaan ja päättämään valtakunnalliseen lakkoon ajalla 27.1.– 23.2.2020. Työtaistelu koski mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusta.

Lakon ajalta työnantaja oli maksanut pienempää tuotantopalkkiota lakkoon osallistuville työntekijöille kuin lakkoon osallistumattomille. Syrjinnän puolesta puhui erityisesti se tosiseikka, että Keitele Groupissa tuotantopalkkio on aina määritelty toteutuneen tuotannon mukaan, eikä siihen ole vaikuttanut yksittäisen työntekijän työpanos. Keitele Groupin käytäntönä on siis ollut, ettei loma, sairasloma, työajanlyhennys- tai muu vapaa ole vaikuttanut tuotantopalkkioon sitä pienentävästi. Sitä ei ole pienentänyt myöskään esimerkiksi palkattomat vapaat. Koska päätös maksaa tuotantopalkkio eri suuruisena johtui työtaisteluun osallistumisesta, Keitele Wood Products Oy syyllistyi yhdenvertaisuuslain kieltämään syrjintään.

Lainsäädäntö on asiassa selkeä – syrjintä voi käydä työnantajalle kalliiksi

Työsopimuslaki kieltää työnantajaa asettamasta työntekijöitä eri asemaan ammattiyhdistystoiminnan vuoksi. Lisäksi työsopimuslain mukaan työnantajan, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tai laiminlyö työsuhteesta tai työsopimuslaista johtuvia velvollisuuksia, on korvattava työntekijöille siten aiheuttamansa vahinko.

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä ammattiyhdistystoiminnan perusteella. Työntekijöiden erilainen kohtelu ammattiyhdistystoiminnan perusteella on syrjintää, eikä työntekijöitä saa oikeudettomasti asettaa eri asemaan sen enempää järjestäytymisen kuin järjestäytymättömyydenkään perusteella. Lailliseen työtaistelutoimenpiteeseen osallistuminen ei ole hyväksyttävä peruste erilaiseen kohteluun työelämässä. Syrjinnän kohteeksi joutuneella on oikeus saada hyvitys siltä työnantajalta, joka on syyllistynyt lain vastaiseen syrjintään.

Kyseessä olevassa tapauksessa työntekijöiden syrjintä kävi Keitele Groupille kalliiksi. Oikeudenkäyntikuluineen korvattavaa yhtiölle tuli yli 50 000 euroa. Oikeudenkäyntikulujen osuus summasta on 17 443,34 euroa. Yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä yhtiön pitää maksaa 22 työntekijälleen yhteensä 33 000,00 euroa. Tämän lisäksi yhtiö joutui takautuvasti maksamaan työtaisteluun osallistuneille työntekijöille maksamatta jääneen osan tuotantopalkkiosta.

Teollisuusliiton oikeudellisen yksikön päällikkö, OTM Anna Tapio on päätökseen tyytyväinen.

– Työnantaja ei voi kohdella työntekijöitään eri tavalla vain siksi, että osa näistä kuuluu ammattiliittoon ja osa ei. Ammatillinen järjestäytyminen on Suomessa perusoikeus, jota suojaa perustuslain ohella myös vahva kansainvälinen sääntely, toteaa Anna Tapio.

Teollisuusliitto oli myöntänyt jäsenilleen oikeusavun asiassa. Pohjois-Savon käräjäoikeuden 17.12.2021 antama tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Lisätietoja:

Anna Tapio
Oikeudellisen yksikön päällikkö
Teollisuusliitto
050 303 9268