Teollisuusliitto ja Metsä Group neuvottelutulokseen

Teollisuusliitto ja Metsä Group ovat päässet neuvottelutulokseen. Neuvottelutulos noudattelee metsäteollisuuteen syksyn neuvottelukierroksen aikana muodostunutta linjaa.

Neuvottelutulos vaatii vielä Teollisuusliiton ja Metsä Groupin hallintojen hyväksynnän.

Jos neuvottelutulos hyväksytään, koskee se noin tuhatta vaneri- ja sahateollisuuden työntekijää.