Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan uusi työehtosopimus on hyväksytty

Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan uusi työehtosopimus on hyväksytty ajalle 7.1.2022–31.3.2024. Työehtosopimuskausi on kaksi vuotta ja 4 kuukautta. Sopimuskauden pituudella pyritään luomaan vakautta toimialalle. Uusi sopimus lisätään kokonaisuudessaan liiton verkkosivuille mahdollisimman pian.

Sopimuksessa on selkeitä parannuksia ja uudistuksia sosiaalisiin määräyksiin, jotka parantavat työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Uutena parannuksena sopimuksessa on muun muassa oikeus palkalliseen vapaaseen tilanteessa, jossa lähiomainen sairastuu äkillisesti vakavalla tavalla. Hoidon järjestäminen on tällöin ansiot turvaten mahdollista.

Opiskelun siirtyessä enemmän oppilaitoksista työpaikoille korostuu myös työpaikkaohjauksen merkitys työpaikoilla. Uuteen työehtosopimukseen on lisätty kirjaus, jonka mukaan työpaikkaohjaajalle/työnopastajalle tulee sopia erillinen korvaus ennen ohjauksen aloitusta. Kirjauksella ei ole rajattu korvauksen tasoa, mutta sen odotetaan kehittävän työpaikoilla käytäntöjä, joista kaikki osapuolet hyötyvät.

Paikallisen sopimisen kehittäminen yhteisen koulutuksen avulla, sairauspoissaolojen omailmoitus-menetelmän suositteleminen sekä luottamusmiesjärjestelmää tukevat muutokset kertovat siitä, että sopimusalan työehtosopimusta on kehitetty yhteistyössä. Tarkoituksena on kehittää työelämää ja helpottaa työpaikkojen arkea. Lomautusilmoitusaikaa voidaan sopimuksen myötä lyhentää ylivoimaisen esteen kohdatessa viiteen päivään; tämä tuo joustavuutta poikkeuksellisissa tilanteissa.

Uuden sopimuksen myötä palkkoja korotetaan tänä vuonna 2 prosentin yleiskorotuksella. Ensi vuonna palkkoja korotetaan 1,5 prosentin yleiskorotuksella, jonka lisäksi joulukuussa 2023 maksetaan 150 euron kertaerä. Yleiskorotukset viedään taulukoihin. Vuoro- ja olosuhdelisät sekä luottamusmies- ja työsuojelusopimuksen korvaukset nousevat tänä vuonna sopimuskauden yhteenlasketun korotuksen verran eli 3,5 prosenttia.