Maatalousalojen palkankorotukset 2022

Maatalousalojen uusien työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset vuodelle 2022 ovat seuraavat:

Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan ja turkistuotantoalan yleiskorotuksen määrä on 1.2.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 17 senttiä tunnilta.

Viher- ja ympäristörakentamisalan yleiskorotuksen määrä on 1.2.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 19 senttiä tunnilta.  Lisäksi viher- ja ympäristörakentamisalalla maksetaan 1.2.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alussa 150 euron kertaerä.

Myös taulukkopalkkoja korotetaan 1.2. lukien.

Työehtosopimusten sentti- ja euromääräiset lisät korotetaan 1,7 prosentilla 1.2.2022 alkaen.

Kyseessä olevilla sopimusaloilla työskenteleville Teollisuusliiton jäsenille lähetetään uutiskirje, jossa kerrotaan tarkemmin palkankorotuksista sekä palkkaukseen liittyvistä uusista työehtosopimusmääräyksistä.