Nyt voit saada opintopisteitä Teollisuusliiton tarjoamista kursseista

Vuoden 2022 alusta lähtien joidenkin Murikassa suoritettujen kurssien suoritustietoja voi kirjata opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietovarantoon. Taustalla on vuoden 2021 elokuussa voimaan astunut uudistus, joka koskee vapaan sivistystyön oppilaitoksia, kuten Murikka-opistoa. Ammattiyhdistysopinnoilla voi siis jatkossa kerryttää opintopisteitä (op).

Opintopisteet voidaan kirjata Koskeen sellaisista Murikan kursseista, joiden on arvioitu täyttävän opetushallituksen määrittämät osaamisperusteiset kriteerit. Tietojen tallentaminen Koskeen edellyttää opiskelijan hyväksyntää, jota kysytään Telmossa jo ilmoittautumisen yhteydessä.

Lue lisää aiheesta täältä.

Murikan opinnollistettavat kurssit vuonna 2022:

  • Luottamusmiesten peruskurssi, 2 op
  • Luottamusmiesten jatkokurssi, 5 op
  • Työsuojelun peruskurssi, 2 op
  • Työsuojelun jatkokurssi, 5 op
  • Järjestötoimijan perusteet, 1,5 op
  • Puheviestinnän perusteet, 1,5 op
  • Järjestyksenvalvojan peruskurssi, 2 op