Työehtosopimus pelti- ja teollisuuseristysalalle

Teollisuusliitto ry ja Metalliteollisuudenharjoittajan Liitto MTHL:n Työnantajat ry saavuttivat neuvottelutuloksen uudeksi työehtosopimukseksi maanantaina 10.1. 2022.

Teollisuusliiton hallitus hyväksyi torstaina 13.1. neuvottelutuloksen uudeksi työehtosopimukseksi pelti- ja teollisuuseristysalalle.

Sopimuskausi on 1+1-vuotinen, joista toinen vuosi on optiovuosi. Jos vuoden 2023 palkantarkistuksista ei päästä yhteiseen näkemykseen 30.9.2022 mennessä, voidaan sopimus irtisanoa päättymään 30.11.2022.

Mikäli työpaikalla ei tehdä paikallista palkkaratkaisua, korottaa työnantaja työpaikan palkkoja 2 %. Palkankorotukset toteutetaan 1.3.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,5 % yleiskorotuksella ja 0,5 % työpaikkakohtaisella erällä. Erä jaetaan liittojen ohjeistuksen mukaisesti ja jokainen työntekijä saa siitä vähintään 0,1 %. Eli jokaisen työntekijän palkkaa korotetaan vähintään 1,6 %. Viime kierroksella yleiskorotuksen ja paikallisen erän suhde oli 70/30 kun tällä kierroksella se on 80/20.

Taulukoita, lisiä ja muita korvauksia korotetaan 1.3.2022 alkaen 2 %.

Jos yrityksessä ei ole käytössä työehtosopimuksen mukainen palkkarakenne, korotetaan kaikkien palkkoja 2 % yleiskorotuksella.

Urakkataulukkoa päivitettiin työryhmän esityksen mukaisesti.

Tekstimuutoksia uuteen sopimukseen tuli verrattain vähän.

Uudesta työehtosopimuksesta tehdään infodiasarja, jossa sopimusta avataan tarkemmin. Diasarja tulee myöhemmin liiton kotisivuille.