Autonrengasalan työntekijöiden uusi työehtosopimus on hyväksytty

Autonrengasalan työntekijöiden uusi työehtosopimus on hyväksytty ajalle 18.2.2022–31.1.2024.

Toinen vuosi on ns. optiovuosi. Alan työpaikoilla tehdään rengasasennustöitä, renkaiden pinnoitustöitä sekä jonkin verran autonasennustöitä, jäseniä alalla on noin 800.

Uuden sopimuksen myötä palkkoja korotetaan tänä vuonna 2,0 prosentin yleiskorotuksella.

Ohjetuntipalkkoja, aikatyölisää sekä muita lisiä korotetaan 2,0 prosentilla 1.5.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien, myös nuorten ohjetuntipalkkoja korotetaan 2,0 prosentilla.

Vuoden 2023 korotuksista sovitaan marraskuun 2022 loppuun mennessä. Mikäli toisen vuoden palkantarkistuksista ei päästä sovintoon, sopimus päättyy 31.1.2023, ellei toisin sovita.

Sopimuksen tekstimuutosten tarkoituksena on saada ne vastaamaan nykyajan haasteisiin ja helpottamaan työpaikkojen arkea.

Lomautusilmoitusaikaa voidaan sopimuksen myötä lyhentää ylivoimaisen esteen kohdatessa viiteen päivään; tämä tuo joustavuutta poikkeuksellisissa tilanteissa.
Uusi työehtosopimus lisätään kokonaisuudessaan liiton verkkosivuille mahdollisimman pian.

Autonrengasalalla työntekijöitä edustaa Teollisuusliitto. Työnantajia sopimusalalla edustaa Autonrengasliitto ry.