Koneyrittäjille ja Teollisuusliitolle neuvottelutulos metsäkonealalla

Koneyrittäjät ja Teollisuusliitto saavuttivat 14.2. neuvottelutuloksen kaksivuotisesta metsäkonealan työehtosopimuksesta.

Neuvottelutulos etenee seuraavaksi osapuolten hallintojen hyväksyttäväksi. Neuvottelutuloksen kustannusvaikutus ei poikkea muista tällä sopimuskierroksella saavutetuista ratkaisuista.