Kumiteollisuuden työntekijöiden uusi työehtosopimus on hyväksytty – sopimuskausi 1 + 1 vuotta, palkankorotukset 2,0 %

Kumiteollisuuden työntekijöiden uusi työehtosopimus on hyväksytty ajalle 1.2.2022–31.1.2024. Toinen vuosi on ns. optiovuosi. Kumiteollisuudessa työskentelee noin 1 500 liiton jäsentä. Alan työpaikoilla valmistetaan renkaita, erilaisia hihnoja, letkuja, päällysteitä, kumisaappaita, kumiseoksia.

Uuden sopimuksen myötä palkkoja korotetaan tänä vuonna 1,6 prosentin yleiskorotuksella ja 0,4 % paikallisella erällä. Työkohtaisia tuntipalkkoja ja nuorten tuntipalkkoja korotetaan 2 prosentilla 1.5.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. Vuoden 2023 korotuksista ja sopimuskaudesta sovitaan lokakuun 2022 loppuun mennessä. Palkankorotukset määräytyvät ensisijaisesti liittojen kesken sovittavilla mittareilla. Mikäli mittareista ei päästä sopuun syyskuun 2022 loppuun mennessä, neuvotellaan palkantarkistuksista vuodelle 2023 lokakuun 2022 loppuun mennessä. Sopimus päättyy 31.12.2022, mikäli toisen vuoden palkantarkistuksista ei päästä sovintoon.

Sopimuksen tekstimuutokset mukailevat kemian teollisuuden muutoksia. Ne avaavat paikallisen sopimisen mahdollisuuksia harkitusti. Liitot ovat valmiita panostamaan paikallisen sopimisen kehitystyöhön ja siitä syystä osa uudistuksista on määräaikaisia, koska niiden toimivuutta halutaan aidosti arvioida. Sopimuksessa on elementtejä, joilla työnantajapuolen hallinnollista työtä vähennetään, tähän liittyy myös suositus siirtymisestä palkanmaksuun kerran kuukaudessa. Siirtyminen on kuitenkin edelleen vapaaehtoista, sen sijaan erilliset lisät voivat tulla jatkossa maksuun kerran kuussa työnantajan niin päättäessä.

Vuokratyöntekijöiden osalta sopimuksessa on tehty parannus, jonka mukaan vuokratyöntekijän siirtyessä suoraan käyttäjäyrityksen palvelukseen huomioidaan sairausajan palkan maksun edellytyksiä tarkastellessa aika, jonka työntekijä työskenteli yhtäjaksoisesti vuokratyöntekijänä kyseisessä yrityksessä välittömästi ennen siirtymistä.