Mediatyö2030-pilottiin ehtii vielä mukaan

MediaTyö2030-hanke etenee kevään 2022 aikana pilottivaiheeseen. Pilottiin on valittu osaamisteemaksi monikanavaisuus. Tavoitteena on kehittää koulutusalusta, joka vastaa media-alan tarpeisiin keräämällä yhteen sisältöjä määritetyiltä osaamisalueilta. Pilottiin mahtuu vielä media-alan yrityksiä mukaan.

Pilotin aikana vuonna 2022 keskitytään monikanavaisuuteen, sillä se on media-alaa laajasti koskettava teema. Monikanavaisuudella tarkoitetaan sitä, että sisältöä tuotetaan eri kanaviin tai alustoihin, joilla on omat vaatimuksensa, muotonsa ja erityispiirteensä.

Kesällä 2021 alkanut MediaTyö2030-hanke on Medialiiton sekä alan palkansaajajärjestöjen Ammattiliitto Pron, Suomen Journalistiliiton ja Teollisuusliiton yhteinen hanke, joka pyrkii kehittämään keinoja osaamisen kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen media-alan ammattilaisille.

Mikäli sinä tai organisaatiosi haluaa olla mukana kehittämässä ja testaamassa ratkaisua, työryhmä etsii vielä osallistujia pilottiin.

Lue lisää Medialiiton verkkosivuilta