Metsäkonealan työehtosopimus

Metsäkonealan uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2022 ja 31.1.2024 välisen ajan.

Käytännön tuntipalkkoja korotetaan 2 prosentin yleiskorotuksella 1.5.2022, mikäli paikallisesti ei muuta sovita. Myös suoritepalkkojen perusteita tarkistetaan 2 prosentilla samaan aikaan, ellei paikallisesti muuta sovita.

Matkakustannusten korvaukset 1.3.2022 alkaen ovat: henkilöauto 0,46 euroa kilometriltä, lisähenkilö 0,03 euroa kilometriltä ja huoltoajo 0,49 euroa kilometriltä. Yläpitokorvaus on 37 euroa yöpymisvuorokaudelta. Ateriakorvaus on 11,25 euroa päivältä. Korotettu ateriakorvaus on 19,75 euroa päivältä.

Vuonna 2023 palkkoja tarkistetaan kaksi kertaa. 1.4.2023 maksetaan 0,9 prosentin yleiskorotus käytännön tuntipalkkoihin, mikäli paikallisesti ei muuta sovita. 1.10.2023 maksetaan 0,75 prosentin yleiskorotus käytännön tuntipalkkoihin, ellei paikallisesti muuta sovita. Myös suoritepalkkojen perusteita tarkistetaan edellä mainituilla prosenteilla ja päivämäärillä. Iltavuorolisä on 1,11 euroa tunnilta ja yövuorolisä on 2,22 euroa tunnilta 1.4.2023 alkaen.

Työsuojeluvaltuutetun palkkio on samansuuruinen ja suoritetaan samoin edellytyksin kuin luottamusmiehen palkkio työajan ulkopuolella tehtävästä työstä.

Työntekijöitä metsäkonealalla edustaa Teollisuusliitto. Työnantajien edustajana toimii Koneyrittäjät.