Neuvottelutulos hirsitaloteollisuuteen

Teollisuusliitto ja Puuteollisuusyrittäjät ry. ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen hirsitaloteollisuuden uudeksi työehtosopimukseksi maanantaina 28. helmikuuta. Neuvottelutulos on kattavuudeltaan valtakunnallinen, ja sisältää edellytykset yleissitovuuden kriteerien täyttymiselle. Neuvottelutuloksen mukainen sopimuskausi on kaksi vuotta.

Neuvottelutulos siirtyy osapuolten hallintojen käsittelyyn.