Tekstiili- ja muotialan työehtosopimusratkaisu

Tekstiili- ja muotialalle on solmittu uusi työehtosopimus. Sopimuskausi on
28.1.2022–31.­1.2024.

Sopimuskauden toinen vuosi on niin kutsuttu optiovuosi.

Uusi työehtosopimus korottaa palkkoja 2,0 prosenttia vuonna 2022. Yleiskorotuksen osuus on 1,6 prosenttia ja yrityskohtaisen erän osuus on 0,4 prosenttia. Lisäksi maksetaan 35 euron kertaerä. Vuoden 2023 palkankorotuksesta neuvotellaan erikseen. Mikäli ratkaisua ei löydetä 30.11.2022 mennessä, sopimus päättyy 31.1.2023, ellei toisin sovita.

Tarkemmin sopimuksen sisällöstä voit lukea tästä linkistä.