Teollisuusliitto asettaa UPM:n saartoon – huolto- ja kunnossapitotyöt yhtiössä keskeytetään

Teollisuusliitto on asettanut metsäjätti UPM:n saartoon. Saarto alkaa 8.2.2022 ja se jatkuu toistaiseksi. Saarron aikana Teollisuusliiton jäsenet eivät mene sellaisille UPM:n tehtaille töihin, joihin Paperiliitto on julistanut lakon. Käytännössä saarto poistaa muun muassa UPM:n mahdollisuuden huoltaa ja kunnossapitää tehdaslaitteistoaan Paperiliiton lakon aikana ulkopuolisen työvoiman avulla. Teollisuusliiton asettama saarto on tukityötaistelutoimi Paperiliitolle. Saarto ei koske UPM Plywoodin ja UPM Timber liiketoimintoja.

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan tukityötaistelutoimille ei lopulta enää ollut vaihtoehtoja, koska UPM on ryhtynyt heikentämään käräjäoikeuden turvaamistoimen nojalla töihin pakotettujen työntekijöiden työehtoja.

– Näiden työntekijöiden tilanne UPM:ssä on kaikilla mittareilla sietämätön. Käräjäoikeuden määräys pakkotyöstä on poistanut työntekijöiltä mahdollisuuden vaikuttaa omiin työehtoihinsa. Töihin on kuitenkin mentävä, koska oikeus on niin määrännyt.

– UPM on hyödyntänyt käräjäoikeuden päätöksen täysimääräisesti ryhtymällä heikentämään töihin pakotettujen työehtoja. Paperiliiton antaman selvityksen perusteella UPM ei enää noudata lukuisia sellaisia päättyneen työehtosopimuksen määräyksiä, jotka vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden ansioihin. Tilaisuus teki yhtiöstä varkaan, sanoo Riku Aalto.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto paheksuu myös tapaa, jolla UPM on pyrkinyt valjastamaan Teollisuusliiton yhtiön kanssa tekemät liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset osaksi julkisuusstrategiaansa ja vaatimuksiaan Paperiliittoa kohtaan. Teollisuusliitolla on voimassa olevat työehtosopimukset UPM Plywoodin ja UPM Sahaliiketoimintaa koskien.

– Emme hyväksy tällaista julkisuuspeliä. Teollisuusliiton ja Paperiliiton tilannetta ei voi verrata toisiinsa, sillä UPM ajaa leikkauksia Paperiliiton jäsenten ansioihin, Aalto päättää.

Lisätietoja:

Timo Nevaranta
Yhteiskuntasuhdepäällikkö
Teollisuusliitto
050 574 1430