Työehtosopimus Fiskarsiin Finland Oy Ab:lle

Fiskars Finland Oy Ab:n uusi työehtosopimus on voimassa 11.2.2022 ja 31.1.2024 välisen ajan.

Palkkoja korotetaan 1,6 prosentin yleiskorotuksella 1.5.2022. Sopimus sisältää myös samaan aikaan maksettavan 0,4 prosentin yritys- tai toimipaikkakohtaisen erän, jonka jakamisesta työnantaja päättää.

Ohjetuntipalkkoja ja nuorten ohjetuntipalkkoja korotetaan 2 prosentilla 1.5.2022. Keskituntiansioita korotetaan samalla sentti- tai euromäärällä kuin henkilökohtaista palkkaa korotetaan.

Yrityskohtaisten palkkausjärjestelmien mukaisia työnvaativuusluokkapalkkoja korotetaan palkkausjärjestelmässä sovitulla tavalla. Ellei muuta ole sovittu, yrityskohtaisia palkkataulukoita korotetaan 2 prosentilla 1.5.2022.

Vuoden 2023 korotukset ja sopimuskausi sidotaan muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden syksyllä 2022 tehtävään ratkaisuun. Ellei vuoden 2023 palkantarkistuksesta löydetä ratkaisua lokakuun 2022 loppuun mennessä, sopimus päättyy 31.1.2023, ellei toisin sovita.

Työntekijöitä sopimuksessa edustaa Teollisuusliitto. Työnantajien edustajat ovat Kemianteollisuus KT ja Fiskars Finland Oy Ab.