Työehtosopimus kumiteollisuuteen

Kumiteollisuuteen on solmittu uusi työehtosopimus. Sopimus on voimassa 1.2.2022–31.1.2024, ja se korvaa sopimusalan aikaisemman ajalle 21.2.2020–31.1.2022 sovitun työehtosopimuksen.

Uusi työehtosopimus korottaa palkkoja 2,0 prosenttia vuonna 1.5.2022. Yleiskorotuksen osuus on 1,6 prosenttia ja yrityskohtaisen erän osuus on 0,4 prosenttia. Korotus ei koske palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä.

Vuoden 2023 korotuksista sovitaan ensi lokakuun loppuun mennessä. Palkankorotukset määräytyvät ensisijaisesti osapuolten kesken sovittavilla mittareilla. Ellei vuoden 2023 palkantarkistuksista löydetä ratkaisua lokakuun loppuun mennessä, sopimus päättyy 31.1.2023, ellei toisin sovita.

Työehtosopimuksesta tiedotetaan sopimusalan jäsenille tarkemmin erikseen lähetettävällä uutiskirjeellä.

Työntekijöitä kumiteollisuudessa edustaa Teollisuusliitto. Työnantajia sopimusalalla edustaa Kumiteollisuus ry.