Työehtosopimus tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon

Teknisen huollon ja kunnossapidon uusi työehtosopimus on voimassa 30.11.2023 saakka, minkä jälkeen se jatkuu vuoden kerrallaan, ellei kumpikaan sopimusosapuolista irtisano sitä viimeistään kahta kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Vuoden 2022 palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti. Sopimus tehdään pääluottamusmiehen kanssa 25.2.2022 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita. Paikallisille palkkaneuvotteluille on määritelty ohjaavat kriteerit.

Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 1,6 prosentin yleiskorotuksella viimeistään 1.3.2022. Sopimus sisältää myös 0,4 prosentin yritys- tai työpaikkakohtaisen erän, jonka työnantaja käyttää sopimuksen voimaantulon jälkeen tai viimeistään 1.3.2022. Palkantarkistusten käytöstä ja jakoperusteista tiedotetaan pääluottamusmiestä viimeistään 25.3.2022 mennessä.

Taulukoita korotetaan 2 prosentilla 1.3.2022 tai samaan aikaan paikallisen palkkaratkaisun toteutuksen yhteydessä. Lisiä ja korvauksia korotetaan 2 prosentilla 1.3.2022.

Vuoden 2023 palkantarkistukset toteutetaan samalla tavalla kuin vuonna 2022. Osapuolet tarkastelevat syys-lokakuun aikana sopimuksen tavoitteiden toteutumista ja arvioivat talouden ja työllisyyden näkymiä työehtosopimuksen soveltamisalalla, ja voivat tarkastella edellytyksiä sopimuskauden jatkamiseen 30.11.2023 jälkeiselle ajalle. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen vuoden 2023 palkankorotuksista lokakuun 2022 aikana, voi kumpikin sopimusosapuoli irtisanoa työehtosopimuksen päättymään 30.11.2022.

Teknisen huollon ja kunnossapidon sopimusalalla työntekijöitä edustaa Teollisuusliitto. Työnantajia sopimusalalla edustaa Palvelualojen työnantajat PALTA ry.