Neuvottelutulos puusepänteollisuuteen

Teollisuusliitto ja Puusepänteollisuus ry. ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen puusepänteollisuuden uudeksi valtakunnalliseksi yleissitovaksi työehtosopimukseksi maanantai-iltana 28. helmikuuta. Neuvottelutuloksen mukainen sopimuskausi on optiovuodella 25 kuukautta.

Neuvottelutulos siirtyy osapuolten hallintojen käsittelyyn.