Neuvottelutulos suorajakelun sopimusalalle

Suorajakelun sopimusalalle saavutettiin tiistaina 1.3. neuvottelutulos.

Suorajakelua koskeva työehtosopimus koskee Medialiiton jäsenyritysten palveluksessa olevia suorajakelun työntekijöitä ja heidän työehtojaan. Työehtosopimusta ei sovelleta toimihenkilöihin. Työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluu kaikki suorajakeluyritysten liiketoimintaan liittyvä työ mukaan lukien lajittelu ja muu jakamiseen olennaisesti liittyvä työ.

Neuvottelutulos etenee seuraavaksi liittojen hallintojen käsittelyyn.