Työehtosopimus suorajakeluun

Suorajakelun työehtosopimus on hyväksytty. Sopimuskausi on 1.2.2022-29.2.2024. Yrityskohtaisia palkkoja korotetaan 1.6. lukien 2 prosentilla. Vähimmäistuntipalkkoja korotetaan 1.9. alkaen 7,65 euroon.

Sopijaosapuolet neuvottelevat kustannusvaikutuksen ajalle 1.3.2023-29.2.2024 erikseen. Mikäli neuvottelutulosta ei saavuteta vuoden 2022 loppuun mennessä, työehtosopimus päättyy 28.2.2023 ellei toisin sovita.

Työntekijöitä suorajakelun sopimusalalla edustaa Teollisuusliitto. Työnantajia edustaa Medialiitto.