Uusia yrityskohtaisia työehtosopimuksia mekaaniseen metsäteollisuuteen

Mekaanisen metsäteollisuuden sopimusalalle on syntynyt kuusi uutta yrityskohtaista työehtosopimusta. Sopimukset solmittiin Teollisuusliiton ja Ammattiliitto Pron sekä Suomen Kuitulevy Oy:n, Mahogany Oy:n, Pölkky Oy:n, Sjöbloms Infra Ab Oy:n, Lapuan Saha Oy:n sekä Aureskosken Jalostetehdas Oy:n kesken.

  • Suomen Kuitulevyn työehtosopimus astuu voimaan 1.4.2022 ja on voimassa 31.3.2025 asti.
  • Mahoganyn työehtosopimuksen sopimuskausi on 22.3.2022–31.12.2023.
  • Pölkyn työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.3.2022–31.12.2024.
  • Sjöbloms Infran työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.1.2022–31.12.2024.
  • Lapuan Sahan työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.1.2022–31.12.2024.
  • Aureskosken Jalostetehtaan työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.1.2022–31.12.2024.

Työehtosopimukset koskevat kaikissa yrityksissä työntekijöitä ja toimihenkilöitä ja takaavat työrauhan. Ne vastaavat työehdoiltaan mekaanisen metsäteollisuuden aikaisempaa työehtosopimusta ja ovat käynnissä olevalla sopimuskierroksella teollisuuteen muodostuneen palkankorotuslinjan mukaisia.