Puheenjohtaja Riku Aallon vapputervehdys

Teollisuusliiton puheenjohtaja vetoaa suomalaisiin Venäjän hyökkäyksen kohteeksi joutuneiden ukrainalaisten auttamiseksi.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo vapputervehdyksessään suomalaisten joutuvan viettämään työväen vappua jälleen totutusta poikkeavissa olosuhteissa. Tällä kertaa syynä on koronapandemian sijaan Ukrainassa käytävä sota ja Venäjän hyökkäys, jonka Aalto tuomitsee raakalaismaisena.

– Meidän kaikkien tehtävä ja velvollisuus on auttaa Ukrainaa selviytymään tästä sodasta, Aalto vetoaa suomalaisiin.

Teollisuusliiton puheenjohtaja haluaa Suomen jatkavan tukeaan Ukrainan oikeutetulle puolustustaistelulle. Aalto nostaa esiin myös sodan suorat ja epäsuorat vaikutukset Suomelle ja suomalaisille palkansaajille. Kuluttajahintojen, erityisesti ruokakorin ja energian hinnan nousun vaikutukset osuvat jo monen keskituloisenkin perheen arkeen. Suomessa kiihtyneen turvallisuuspoliittisen keskustelun johtavana ajatuksena on Aallon pidettävä harkintaa siitä, mitkä ratkaisut parhaiten turvaavat suomalaisten ja hyvinvointivaltion tulevaisuuden.

– Vapun teema on kansainvälisyyden lisäksi solidaarisuus, Aalto kiteyttää tarpeen suomalaisten yhteishengelle.

Sota Euroopassa vaatii Aallon mukaan suomalaisilta kykyä löytää yhteisiä ratkaisuja niin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa kuin kotimaisissa, ihmisten toimeentuloon ja ostovoimaan liittyvissä kysymyksissä. Näitä ratkaisuja voidaan esittää valtiovallan toimesta tai niitä voidaan hakea työmarkkinapöydissä esimerkiksi palkankorotusten kautta.

Aallon mielestä on arvokasta, että juhlimme vappua itsenäisessä ja demokraattisessa Suomessa.

– Iloitaan ja juhlitaan vappua vapaassa maassa, Teollisuusliiton puheenjohtaja päättää vapputervehdyksensä.