SAK:n edustajisto koolla torstaina – Teollisuusliitolta kaksi esitystä

SAK:n edustajiston sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 19.5. kello 9 alkaen Helsingissä. Kokousta voi seurata YouTuben SAKtuubi-kanavalla. Edustajiston ohjelman löydät tästä linkistä.

Työpaikkojen toimia työkyvyn tukemiseen tarvitaan

Teollisuusliitto esittää SAK:n edustajistolle, että SAK edistää kaikilla käytettävissään olevilla keinoilla työkyvyn ylläpitämisen toimia työpaikoilla ja työnantajan paneutumista asiaan.

Esityksen perusteluissa Teollisuusliitto toteaa, että työntekijöiden osaamista ei saa hukata vältettävissä olevan työkyvyttömyyden vuoksi. Nyt kun sairausvakuutuslakiin on tullut kaksi uutta työkyvyttömyyden tarkastelupistettä (150 ja 230 päivää) myös työpaikkoja velvoittaviksi ajankohdiksi, olisi työterveyshuoltoyhteistyön voimistaminen tärkeää. Samalla muuttuu palvelujärjestelmä, kun uudet hyvinvointialueet aloittavat. Ammattiyhdistysliikkeen tulee mm. tarjota tietoa, koulutusta ja vaikuttaa siihen, että työpaikkojen ja erityisesti työnantajien tuntemus työkyvyn tuen mahdollisuuksista paranee.

Koko esityksen sekä SAK:n hallituksen lausunnon esitykseen ja päätösesityksen löydät tästä linkistä.

Velvollisuutta osallistua työriidan sovitteluun on vahvistettava

Teollisuusliitto esittää myös, että SAK ryhtyy toimenpiteisiin työriitalain seuraamusjärjestelmän kehittämiseksi siten, että työriitojen osapuolille laissa säädetty velvollisuus osallistua sovitteluun ja antaa sovittelijalle tietoja toteutuisivat nykyistä tehokkaammin ja sovittelijalla olisi näin ollen tosiasialliset edellytykset hoitaa hänelle laissa säädettyjä tehtäviä. Osapuolten velvollisuutta osallistua neuvotteluihin voitaisiin tehostaa esimerkiksi viranomaisen määräämällä uhkasakolla.

Koko esityksen sekä SAK:n hallituksen lausunnon esitykseen ja päätösesityksen löydät tästä linkistä.