SAK:n kysely: Kesätyöpaikkojen määrässä selvä nousu

SAK:n kyselyyn vastanneista luottamushenkilöistä 78 prosenttia kertoo, että hänen työpaikalleen palkataan tänä kesänä kesätyöntekijöitä. Viime vuonna vastaava luku oli 67 prosenttia ja vuonna 2020 vain 56 prosenttia.

Koronapandemia leikkasi kesätyöpaikkojen määrää, mutta tuleva kesä näyttää kesätöitä havitteleville hyvältä: Kesätyöpaikkoja on tarjolla nyt enemmän kuin vuosiin.

Kesätyöpaikkojen lisäys on suurinta yksityisellä palvelualalla, jossa 85 prosenttia luottamushenkilöistä kertoo, että työpaikalle palkataan kesätyöntekijöitä. Nousua vuodesta 2021 on 19 prosenttia.

– Yksityisellä palvelualalla koronapandemian helpottuminen on merkinnyt työvoimapulaa ja tämä näkyy myös meidän kyselyssämme. Alan luottamushenkilöistä 52 prosenttia arvioi, että kesätyöntekijöitä on vaikea löytää riittävästi, sanoo SAK:n koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Kirsi Rasinaho.

Hän painottaa, että kaikilla toimialoilla on kesätöiden suhteen tapahtunut käänne parempaan. Kyselyyn vastanneista viidennes (21 %) kertoo, että kesätyöntekijöitä palkataan enemmän kuin viime kesänä.

Perehdytyksessä parannettavaa

Luottamushenkilöistä hieman yli puolet (55 %) kertoo, että kesätyöntekijöille tehdään perehdytyssuunnitelma. Tyypillisimmin perehdytyksestä huolehtivat muut työntekijät (37 %). Vastaajista neljä prosenttia sanoo, että perehdytyksestä ei huolehdi työpaikalla kukaan.

– Neljä prosenttia kuulostaa pieneltä määrältä, mutta sekin on liikaa. Nuorten perehdyttämisessä on edelleen parantamisen varaa. Tästä kertoo karua kieltä myös julkisuuteen tulleet tiedot nuorten huonoista työoloista.

Kirsi Rasinaho huomauttaa, että kyse ei ole vain työtehtäviin ja esimerkiksi työturvallisuuteen perehdyttämisestä vaan myös työsuhteeseen ja työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvästä tietämyksestä.

Tutustu työelämään ja tienaa -mallin kautta palkataan tänä kesänä hieman viime kesää enemmän kesätyöntekijöitä. Nyt 16 prosenttia (2021 14 %) luottamushenkilöistä kertoo, että omalle työpaikalle palkataan tätä kautta kesätyöntekijöitä.

– Tutustu työelämään ja tienaa -mallin suosio on valitettavan vähäistä. Sen avulla voidaan kuitenkin tarjota kesätyötä kaikkein nuorimmille eli yläkoululaisille ja alle 18-vuotiaille. Myös heidän on tärkeää saada kokemusta työelämästä, Kirsi Rasinaho muistuttaa.

SAK:n luottamushenkilöpaneelin vastasi 27.4.–4.5. 1 058 luottamusmiestä tai työsuojeluvaltuutettua.