Hirsitaloteollisuuden työehtosopimus vahvistettu yleissitovaksi

Yleissitovuuden vahvistamislautakunta päätti 6.6.2022 vahvistaa hirsitaloteollisuuden työehtosopimuksen yleissitovuuden.

– Päätöstä on odotettu, ja vaikka se on meidän näkökulmastamme hetken viipynytkin, pääasia on, että sopimus on nyt vahvistunut yleissitovaksi, sanoo Teollisuusliiton puutuotesektorin johtaja Jyrki Alapartanen.

Työehtosopimusta noudatetaan hirsitaloja, hirsirakennuksia, hirsiä sekä hirsiaihioita ja CLT-massiivipuulevyjä valmistavissa yrityksissä.

Hirsitaloteollisuuden työehtosopimus on voimassa 1.3.2022–29.2.2024. Työntekijöitä hirsitaloteollisuudessa edustaa Teollisuusliitto ja työnantajia Puuteollisuusyrittäjät ry.

Työnantajapuoli on ilmoittanut, että sen 11 jäsenyrityksen palveluksessa on noin 700 hirsitaloteollisuuden työntekijää. Sopimusalalla on kaikkiaan noin 850 työntekijää.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan vahvistamislautakunnan päätöksessä todetaan, että hirsitaloteollisuuden työehtosopimus on jo yksin työntekijämäärien perusteella soveltamisalallaan edustava, eli yleissitova.
Hirsitaloteollisuuteen solmittu työehtosopimus on alalla ensimmäinen. Alan yritykset toimivat aiemmin mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimuksen piirissä.

Mekaanisessa metsäteollisuudessa siirryttiin yrityskohtaisiin työehtosopimuksiin sen jälkeen, kun työnantajia edustava Metsäteollisuus ry lopetti työehtosopimustoiminnan. Hirsitaloteollisuuden yritykset järjestäytyivät Puuteollisuusyrittäjiin.

Alapartanen kertoo, että tässä vaiheessa ei ole tiedossa muita toimialoja mekaanisen metsäteollisuuden sisällä, joille olisi vastaavalla tavalla syntymässä työehtosopimuksia, mutta mahdollista uusien sopimusalojen synty on.

– Teollisuusliitto on aina valmis neuvottelemaan tahojen kanssa, jotka haluavat sopia valtakunnallisia työehtosopimuksia, Alapartanen kertoo.