ILO: Työterveys ja -turvallisuus työelämän perusoikeudeksi

Kansainvälinen työjärjestö ILO on hyväksynyt työterveyden ja -turvallisuuden työelämän perusoikeudeksi. Touko-kesäkuussa Genevessä pidetyssä ILO:n 111. kansainvälisessä työkonferenssissa tehdyllä historiallisella päätöksellä nostetaan turvallinen ja terveellinen työympäristö ILO:n neljän muun työelämän perusperiaatteen ja -oikeuden rinnalle. Muut perusperiaatteet ovat yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus, lapsityövoiman käytön poistaminen, työssä ja ammatissa tapahtuvan syrjinnän poistaminen sekä pakkotyön poistaminen.

Tämän myötä ILO:n yleissopimukset työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä sekä työturvallisuuden ja työterveyden edistämiskehyksestä liittyvät järjestön kahdeksaan perussopimukseen, jotka sitovat kaikkia jäsenvaltioita.

Päätöstä pidetään suurena läpimurtona kansainvälisessä ammatillisessa yhteisjärjestö ITUCissa. Myös kansainvälisen teollisuustyöntekijöiden federaatio IndustriALL Globalin pääsihteeri Atle Høie kiittää päätöstä.

– Tämä on valtava ammattiliittojen voitto ja ratkaiseva askel työelämän turvallisuuden parantamiseksi maailman työläisille.