SAK:n kysely: Paikallinen sopiminen työajoista on tavallista, mutta osa-aikatyö puuttuu usein keinovalikoimasta

Osa-aikatyö houkuttelee työntekijöitä. SAK:laisten alojen luottamushenkilöistä kaksi kolmesta kertoo, että työpaikalla on työntekijöitä, jotka haluaisivat siirtyä osa-aikatyöhön.

Toiveesta huolimatta työntekijät eivät välttämättä pääse osa-aikatyöhön. SAK:n kyselyssä 67 prosenttia luottamushenkilöistä kertoo, että työntekijöiden toiveesta huolimatta osa-aikatyöhön siirtyminen ei ole ollut mahdollista tai se on ollut vain tapauskohtaista.

–Työn laadun parantaminen auttaa muun muassa työvoimapulaan, joten työnantajien vastahakoisuus on valitettavaa. Kokemuksemme mukaan työntekijöillä on huoli siitä, miten he jaksavat työuransa loppuun asti, sanoo SAK:n työmarkkinapäällikkö Karoliina Huovila.

Yleisintä halu siirtyä osa-aikaiseksi työntekijäksi on julkisella sektorilla, jonka luottamushenkilöistä 78 prosenttia arvioi työpaikalla olevan työntekijöitä, jotka haluaisivat siirtyä osa-aika työhön. Vastaava luku teollisuudessa on 59 prosenttia, yksityisellä palvelualalla 66 prosenttia ja kuljetusalalla 67 prosenttia.

SAK:n Työolobarometrin ennakkotietojen mukaan 69 prosenttia työntekijöistä haluaa lyhentää työaikaansa, jos lyhentynyttä työaikaa kompensoidaan edes osin. Myös niitä, jotka olisivat valmiita lyhentämään työaikaansa täysin ilman kompensaatiota, kuten palkkaa tai muuta yhteiskunnallista vastaantuloa, on useampi kuin joka kymmenes.

– Työpaikoilla on ilmeinen tarve työntekijöiden jaksamista parantaviin toimintamalleihin. Tällaista mallia kehittelemme parhaillaan myös SAK:ssa.
Työajoista sopiminen on yksi tavallisimmista paikallisen sopimisen muodoista. SAK:laisten alojen luottamushenkilöistä 45 prosenttia on tehnyt paikallisia sopimuksia työajoista.

Työnantajat, jotka eivät salli työntekijöiden osa-aikatyötä heidän toiveestaan huolimatta, tekevät muita useammin paikallisia sopimuksia työaikoihin liittyen. Toisin sanoen kovin halu paikalliseen sopimiseen on työnantajilla, jotka eivät halua ottaa huomioon työntekijöiden työaikatoiveita.

– Vaikka työajoista sovitaan työpaikoilla paikallisesti, samalla ei juurikaan sovita työntekijöiden mahdollisuudesta halutessaan lyhentää työaikaansa. Tätä mahdollisuutta ei ehkä edes pohdita, Karoliina Huovila toteaa.

Moderniin työelämään kuuluu mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihinsa
Paikallisia työaikasopimuksia tehneistä luottamushenkilöistä yli puolet (51 %) ilmoittaa, että neuvottelut ovat sujuneet vaihtelevasti tai yleensä huonosti. Kuljetusalalla näin kertoo

60 prosenttia luottamushenkilöistä. Vastaava luku teollisuudessa on 57 prosenttia.
Jos työnantaja suhtautuu työntekijöiden osa-aikatyötä koskeviin toiveisiin sallivasti, paikalliset neuvottelut sujuvat useimmiten hyvin. Jos työnantaja ei salli osa-aikatyötä työntekijöiden toiveista huolimatta, neuvottelut sujuvat yleensä huonosti tai vaihtelevasti.

– Usein erityisesti yli 55-vuotiaat työntekijät kertovat halustaan lyhentää työaikaansa jaksamisen varmistamiseksi. Mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin on kuitenkin tärkeää myös nuorille ja perheellisille, Karoliina Huovila sanoo.

Hän tähdentää, että moderniin työelämään kuuluu mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihin, niiden pituuteen ja sijoitteluun. Ihmiset haluavat joustoja voidakseen yhdistää nykyistä sujuvammin elämän eri osa-alueet. Työnantajan hyötynä ovat sitoutuneet ja paremmin jaksavat työntekijät.

SAK:n kyselyyn työaikojen paikallisesta sopimisesta vastasi 1060 luottamushenkilöä touko-kesäkuun vaihteessa.