Suomen kilpailijamaiden palkkaratkaisut

Koronaepidemia hidasti selvästi työehtosopimuksissa sovittujen palkankorotusten nousuvauhtia. Kuitenkin kilpailijamaissa solmittiin vuosina 2020 ja 2021 sopimuksia, jotka nostivat palkkoja yli 2 prosenttia vuodessa. Myös yli 3 prosentin korotuksia nähtiin.

Saksan metalliteollisuuden merkittävistä sopimuksista solmittiin ensimmäisenä terästeollisuuden sopimus. Sen mukaisesti palkkoja nostetaan 6,5 prosenttia 18 kuukauden aikana. Tämä vastaa yli 4 prosentin vuosittaista korotusta. Pienemmissä sopimuksissa palkat nousevat pääsääntöisesti 2–3 prosenttia vuosina 2022 ja 2023. Itävallassa yleinen taso on 4 prosenttia. Ruotsissa teollisuuden palkat nousivat vuonna 2020 solmitun sopimuksen mukaisesti huhtikuussa 2,4 prosenttia.

Saksa

Metalliteollisuuteen solmittiin kesäkuussa ensimmäinen suuren painoarvon sopimus. Luoteis-Saksan terästeollisuudessa palkkoja nostetaan 6,5 prosenttia puolentoista vuoden aikana. Tämän lisäksi maksetaan 500 euron kertakorvaus. Vuositasolle muutettuna korotus ylittää selvästi 4 prosenttia. On todennäköistä, että Saksan muissa osavaltioissa tehdään terästeollisuuteen pitkälti samansisältöiset sopimukset. Muuta metalliteollisuutta koskevia johtopäätöksiä ei terästeollisuudesta pysty vetämään, sillä sopimusten kustannusvaikutukset voivat poiketa toisistaan oleellisestikin.

Kemian- ja lääketeollisuuden neuvottelut keskeytettiin huhtikuun alussa Venäjän hyökkäyksen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. Palkansaajille maksetaan kuitenkin huomattava 1 400 euron kertakorvaus. Tämä vastaa 5,3 prosentin palkanlisää seitsemälle kuukaudelle. Vaikeuksissa olevien yritysten kohdalla kertakorvaus voidaan alentaa 1 000 euroon. Keskeytetyt neuvottelut käynnistetään uudelleen lokakuussa.

Painoalalla solmittiin maaliskuussa 120 000 palkansaajaa koskeva työehtosopimus. Se sisältää kaksi palkankorotusta: 1.5.2022 palkkoja nostettiin 2,0 prosenttia ja 1.5.2023 nostetaan vielä 1,5 prosenttia. Sopimus on kestoltaan 25 kuukautta. Työntekijäpuoli joutui tinkimään selkeästi tavoitteistaan, sillä tavoitteena oli 5 prosentin korotus vuoden aikana.

Autokaupassa on yhä voimassa vuonna 2021 solmittu sopimus, joka on voimassa 31.3.2023 asti.. Sen mukaisesti palkkoja nostettiin tämän vuoden helmikuussa 2,2 prosenttia. Viime vuonna sopimus takasi palkansaajille ainoastaan kertakorvauksena maksetun 500 euron koronabonuksen.

Vuodenvaihteessa ammattiliitto IG Metall solmi joukon pienempiä alueellisia sopimuksia. Palkankorotukset liikkuvat molemmin puolin 3 prosenttia vuosille 2022 ja 2023. Oheinen taulukko avaa lähemmin näitä sopimuksia (ks. Taulukko 1: Läntisessä Saksassa ja Berliinissä loppuvuonna 2021 solmitut pienemmät työehtosopimukset).

Ala 1. korotus 2. korotus Sopimus loppuu Alue
Sähkö-
tekniikka
3,7 % (1.1.2022) 3,3 % (1.5.2023) 31.5.2024 Hessen, Rheinland-Pfalz
Metallin pinnoitus ja käsittely 2,8 % (1.1.2022) 2,4 % (1.2.2023) 31.1.2024 Koko maa
Kylmä-
asennus
3 % (1.1.2022) 2,8 % (1.1.2023) 31.12.2024 Ala-Saksi
Metalli-
teollisuus
3 % (1.1.2022) 3 % (1.1.2023) 31.12.2023 Schleswig-Holstein
LVI-
asennus
3,45 % (1.1.2022) 3,15 % (1.1.2023) 31.12.2023 Hessen
LVI-
asennus
2,7 % (1.1.2022) 2,4 % (1.1.2023) 31.12.2023 Bremen
LVI-
asennus
3,2 % (1.1.2022) 2,3 % (1.1.2023) 31.12.2023 Pfalz
Puusepän-
ala
7,2 % (1.1.2022) 3,5 % (01/2023) Berliini
Metalli-
rakennus ja hieno-
mekaniikka
1.12.2021 3,6 %, lisäksi kertabonus 120 € 31.1.2023 Baden-Württemberg

Työehtosopimuksissa sovittujen palkkojen lisäksi minimipalkat nousevat Saksassa. Vaalilupaustensa mukaisesti Saksan hallitus nostaa minimipalkkoja hyvin nopeasti: heinäkuussa minimipalkat nousevat 9,82 eurosta 10,45 euroon ja lokakuussa 12 euroon tunnissa. Tämä ylittää jo selvästi Suomen työntekijäammatteja koskevien työehtosopimusten alimmat palkat.

Itävalta

Metalliteollisuudessa on voimassa marraskuussa 2021 solmittu työehtosopimus. Sen mukaan palkat nousevat 3,55 prosenttia. Sopimus on voimassa yhden vuoden ja se koskee 190 000 palkansaajaa.

Tänä vuonna on solmittu neljä merkittävää sopimusta teollisuudessa. Palkankorotusten taso on ollut jonkin verran yli 4 prosenttia. Myös nämä sopimukset ovat Itävallalle tyypillisesti yhden vuoden mittaisia.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa palkkoja nostetaan 4,8 prosenttia mutta vähintään 130 euroa kuussa. Kaikista alempien palkkojen kohdalla 130 euroa vastaa 6,8 prosentin korotusta. Sopimus koskee 67 000 palkansaajaa.

Kemianteollisuudessa ja paperiteollisuudessa palkkoja nostetaan molemmissa 4,75 prosenttia tai vähintään 120 euroa kuussa. Kemianteollisuuden sopimus koskee 47 000 ja paperiteollisuuden 8 000 palkansaajaa.

Tekstiiliteollisuudessa palkkoja nostetaan 4,2 prosenttia. Sopimuksen piirissä on 7 200 palkansaajaa.

Alankomaat

Osassa metalliteollisuutta on voimassa kesällä 2021 solmittu työehtosopimus. Sopimuksen mukaisesti palkkoja nostettiin 3 prosenttia helmikuussa 2022. Sopimus on voimassa 30.11.2022 asti.

Tata Steel -teräsyhtiössä solmittiin yrityskohtainen työehtosopimus 12.4.2022. Sen mukaan palkat nousevat 6,2 prosenttia 18 kuukauden sopimuskauden aikana. Korotus koostuu kahdesta erillisestä 100 euron euromääräisestä korotuksesta sekä yhdestä 1,25 prosentin prosenttikorotuksesta.

Ruotsi

Ruotsissa on voimassa marraskuussa 2020 solmittu työehtosopimus. Se kattaa käytännössä koko teollisuuden ja lisäksi esimerkiksi autokorjaamot ja pesulat. Sopimuksen mukaisesti palkkoja nostettiin tämän vuoden huhtikuussa 2,4 prosenttia. Sopimus umpeutuu 31.3.2023.