Kesäkuun toimialaseuranta ilmestynyt!

Tutkimusyksikön laatima toimialaseuranta-diapaketti kertoo alkukesän tilanteesta Teollisuusliiton piiriin kuuluvilla toimialoilla ja niiden työpaikoilla. Vuositason vertailussa monella alalla tilanne on kesäkuussa 2022 selvästi parempi kuin vuosi sitten.

Toimialoista suurimmat ovat teollisuusaloja. Metalli-, kemian- ja puutuoteteollisuuden lisäksi muuta teollisuutta koskevaa tietoa löytyy omasta diasarjastaan. Teollisuusalojen lisäksi toimialoittain tuotetaan tietoa alkutuotannosta ja palvelullisista aloista, joissa palvelu on päätuote.

Tutkimusyksikön laatima toimialaseuranta-diapaketti ilmestyy kymmenen kertaa vuodessa. Joulukuussa julkaistaan laaja Toimialakatsaus (julkistus 15.12.2022). Siinä toimialojen tilannetta, talouden ja työllisyyden suhdanteita ja muita keskeisiä asioita käsitellään diasarjaa laajemmin. Heinäkuussa diapakettia ei julkaista vuosilomista johtuen, joten elokuun diapaketti kattaa keski- ja loppukesän tarkastelun.

Diasarjat on jäsennelty Tilastokeskuksen toimialaluokituksen perusteella. Luettavuutta on helpotettu: kussakin diasarjassa kerrotaan, mitkä sopimusalat koskevat kutakin toimialaa.

  1. Metalliteollisuus kesäkuu 2022
  2. Kemianteollisuus kesäkuu 2022
  3. Puutuoteteollisuus kesäkuu 2022
  4. Muu teollisuus kesäkuu 2022
  5. Alkutuotanto kesäkuu 2022
  6. Palvelulliset alat kesäkuu 2022