Sievi Element Oy:n työntekijät valinneet keskuudestaan pääluottamusmiehen – Teollisuusliitto vaatii työnantajaa tunnustamaan pääluottamusmiehen aseman julkisesti

Laajojen työtaistelutoimien kohteena olevan Sievi Element Oy:n työntekijät ovat valinneet keskuudestaan pääluottamusmieheksi Matti Lukkarilan, joka aloittaa tehtävässään välittömästi. Lukkarila vaatii työnantajaa käynnistämään aidot neuvottelut Teollisuusliiton kanssa yrityskohtaisen työehtosopimuksen solmimiseksi.

– Emme hyväksy työnantajan yksipuolisesti sanelemia työehtoja työntekijöitä sitoviksi. Vain työehtosopimus takaa sen, ettei työnantaja yhtäkkiä päätä heikentää työehtoja. Työtaistelutoimet jatkuvat kunnes Sievi Element Oy:n työntekijät saavat saman, mikä kaikilla muillakin alan työntekijöillä jo on eli työehtosopimuksen, Lukkarila sanoo.

– Työnantajan periaatteellinen vastustus on iso mainehaitta Sievi Element Oy:lle. Tällaisen riitelyn sijaan työnantajan olisi järkevää istua liiton kanssa neuvottelupöytään ja sovittaa erimielisyydet keskustelemalla, Lukkarila jatkaa.

Teollisuusliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Timo Nevaranta vaatii Sievi Element Oy:n johtoa tunnustamaan vastavalitun pääluottamusmiehen aseman julkisesti.

– Työntekijöillä on aina ehdoton oikeus valita keskuudestaan pääluottamusmies, joka on toimessaan itsenäinen suhteessa työnantajaan. Sievi Element Oy on rikkonut tätä oikeutta painostamalla ja pyrkimällä vaikuttamaan työntekijöiden edustukseen työpaikalla. Teollisuusliitto ei tätä suvaitse. Vaadimme työnantajaa kunnioittamaan työntekijöiden valintaa ja tunnustamaan pääluottamusmiehen aseman julkisesti, Nevaranta sanoo.

Teollisuusliiton lakko Sievi Element Oy:ssa on ilmoitettu jatkuvan 24.7.2022 asti. Lakon lisäksi Teollisuusliitto on julistanut Sievi Element Oy:n tuotteita koskevan saarron. Toistaiseksi jatkuvan saarron aikana Teollisuusliiton jäsenet eivät käsittele Sievi Element Oy:n tuotteita, tilauksia tai kuormia. Teollisuusliitto toimii yhteistyössä AKT:n ja Rakennusliiton kanssa saarron toimeenpanemiseksi.

Lisätietoja:

Timo Nevaranta
Yhteiskuntasuhdepäällikkö
Teollisuusliitto
050 574 1430

Matti Lukkarila
Pääluottamusmies
Sievi Element Oy
050 376 6605