Teollisuusliiton Turja Lehtonen kaivospäivillä: Kiky-maksut siirrettävä takaisin työnantajille – kaivosalan toimintaedellytykset turvattava

Poliittinen tilanne Suomessa on eduskuntavaalien alla sekava. Osa puolueista vaatii veronkevennyksiä, vaikka inflaatio on nyt poikkeuksellisen korkea. Ennusteet siitä, että taloutemme heikentyy lähiaikoina, lisääntyvät. Poliittisen oikeiston hellimä ajatus kaikille tuloluokille suunnatuista veronkevennyksistä on tässä tilanteessa lähinnä halpahintaista populismia.

Maamme hallitus valmistautuu budjettiriiheen. Teollisuusliitto on lähettänyt riiheen omia viestejä. Yksi näistä on Kiky-sopimuksessa vuonna 2016 sovittujen 2 prosentin suuruisten sosiaalivakuutusmaksujen siirtäminen työntekijöiltä takaisin työnantajille. Tämä vahvistaisi palkansaajien ostovoimaa julkista taloutta heikentämättä. Haluamme myös jatkaa työmatkavähennyksen korotusta vuodelle 2023 korkeiden polttoainekustannusten vuoksi sekä antaa tukea kotitalouksille energiakriisin vuoksi.

Puolueiden pitäisi nyt laittaa jäitä hattuun. Kipuilu gallup-lukujen kanssa eduskuntavaalien läheisyydessä ei saa jättää alleen tärkeämpiä kysymyksiä. Veropopulismin sijaan keskustelua pitäisi käydä siitä, mistä valtio saa tulevaisuudessa tuloa ja ihmiset töitä. Tämä tuntuu poliittisessa keskustelussa jäävän pahasti taka-alalle.  Ainoastaan valtion tuloilla ja työllä saadaan pidettyä hyvinvointiyhteiskuntamme rattaat pyörimässä. Tämä on syytä muistaa.

Työmarkkinat

Työmarkkinoilla on sumuisempaa kuin aikoihin. Julkisen sektorin palkkaratkaisu vaikuttaa teollisuuden neuvotteluihin. Tapa, jolla ratkaisu rakennettiin, oli täysin väärä ja vientiliittojen näkökulmasta epäoikeudenmukainen. Tämä ei tarkoita sitä, etteivätkö julkisen sektorin työntekijät ole korotuksiaan ansainneet. Päinvastoin kuntapuolella työskentelee paljon pienipalkkaisia ihmisiä, joille korotukset tulevat etenkin tässä inflaatiotilanteessa tarpeeseen. Samalla on syytä muistuttaa, että myös Teollisuusliiton edustamilla sopimusaloilla on matalapalkkaisia työntekijöitä.

Kuntapuolen edustajat saavat viisi vuotta aina korkeammat korotukset, mitä vientisektorien liitot saavat sovittua. Ratkaisun muoto on todella huono, sillä se vaikeuttaa ratkaisujen saamista kaikilla muilla aloilla. Puheet palkkamaltista alkoivatkin heti ratkaisun solmimisen jälkeen. Ministerit, valtionvarainministeriö ja työnantajat pelkäävät teollisuuden palkankorotuksia, koska niiden myötä julkisen sektorin palkkamenot kasvavat automaattisesti. Siksi on hyvä sanoa ääneen, että Teollisuusliitto lähtee neuvottelemaan syksyllä palkankorotuksista omista tavoitteistaan lähtien. Palkkamalttia ei voi veronkevennyksin ostaa.

Pidän todella erikoisena nyt käsillä olevaa tilannetta siinäkin mielessä, että mikäli jotain veroratkaisua kolmikannassa valmisteltaisiin ja neuvoteltaisiin, se vaatisi mandaattia neuvotella. Tätä työnantajapuolella ei todellakaan ole, johtuen heidän omista päätöksistään. Työntekijäpuoli on aina ollut valmis neuvottelemaan ja sopimaan asioista. Sen sijaan, että EK neuvoo ja kommentoi sivusta, se voisi muuttaa omia sääntöjään niin, että se olisi varteenotettava neuvotteluosapuoli.

Kaivosteollisuus

Kaivosala elää osaltaan monien haasteiden keskellä. On selvää, että mineraalien kysyntä maailmalla tulee kasvamaan entisestään. Suomessakin on meneillään kaivoslain uudistus. Teollisuusliitto painottaa kaivosalan toimintaedellytysten ja elinvoimaisuuden turvaamisen olevan ensiarvoisen tärkeää. Jo pelkästään radikaalisti muuttunut maailmanpoliittinen tilanne edellyttää sekä huoltovarmuudelle kriittisten että muidenkin raaka-aineiden esteetöntä saantia.

Kaivoksia pitää pystyä perustamaan ilman kohtuutonta epävarmuutta esimerkiksi lupaprosessien ennakoitavuuden ja keston näkökulmasta. Kyse on Suomelle hyvin merkittävistä ja pitkäkestoisista investoinneista, joilla on myös kansantaloudellisesti suuri merkitys.

Suomen on panostettava korkeaan jalostukseen ja pyrittävä siihen, että mahdollisimman suuri osa jalostuksesta tapahtuu maassamme. Teollisuusliitto näkee, että tämä ei ole mahdollista ilman kotimaisia kaivoksia.

Teollisuusliitto on pitänyt esillä myös sitä, että kaivokset ovat työympäristönä haastavia työntekijöiden työturvallisuuden osalta, ja asiaan tulee kiinnittää erityistä huomiota muun muassa asbestin ynnä muiden mahdollisten altisteiden ja haitallisten tekijöiden vuoksi.